Raziskave in inovacije

Sodelovanje •  odprtost • inkluzivnost • odgovornost

Naše usmeritve

V raziskovanje in inoviranje vlagamo, ker je premalo znanja o tem, kako zagotoviti, da bodo storitve, izdelki in skupnosti dostopne vsakomur. Premalo je znanja o tem, kako v vseh fazah njihovega snovanja, razvoja in delovanja slediti dobrim praksam vključujočega oz. univerzalnega oblikovanja.

Osredotočeni smo na digitalno dostopnost, ki vključuje dostopnost spletnih tehnologij, digitalnih javnih storitev, elektronskih komunikacijskih storitev, avdiovizualnih medijskih storitev, e-poslovanja, e-knjig oziroma širše informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Raziskave in inovacije izvajamo na nacionalni in mednarodni ravni, pri čemer sodelujemo z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami, uporabniškimi in zagovorniškimi organizacijami, mednarodnimi organizacijami in strokovnimi telesi.

Dostopne digitalne tehnologije

Vzpostavili smo platformo za razvoj, testiranje in uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, namenjenih uporabnikom z različnimi oviranostmi. Sodelujemo s partnerji iz Slovenije in tujine.

(Video) tolmačenje na daljavo

Pandemija covida-19 je poglobila izključenost gluhih in naglušnih, zato smo se osredotočili na uporabo digitalnih tehnologij za spletno komuniciranje v realnem času (WebRTC) pri video tolmačenju na daljavo.

Zasebnost, varnost in dostopnost

Posebno pozornost posvečamo zasebnosti in varnosti. Pripravljamo zahteve za vgrajeno zasebnost in varnost dostopnih digitalnih tehnologij in sodelujemo pri pripravi mednarodnih standardov.

Video tolmačenje na daljavo

V sklopu našega osrednjega projekta smo pripravili pregled primernosti produktov za spletno komuniciranje v realnem času (WebRTC) za tolmačenje na daljavo.

Razvojna platforma

V letu 2020 smo vzpostavili mednarodno partnerstvo in platformo za razvoj, testiranje in uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), namenjenih ljudem z okvarami sluha in vida ter s fizičnimi, kognitivnimi in učnimi oviranostmi.

V sodelovanju s strokovnjaki in uporabniki v mednarodnem okolju, s katerimi testiramo tehnologije, skušamo izboljšati razumevanje funkcionalnih zahtev za dostopnost IKT, pa tudi glede varnosti in zasebnosti.

Na podlagi naših izsledkov pripravljamo priporočila za razvoj digitalnih tehnologij, za uporabnike, regulatorje in zakonodajalce, da bi izboljšali dostopnost za ljudi z različnimi oviranostmi in njihovo vključenost v družbo. Sodelujemo tudi pri pripravi mednarodnih priporočil in standardov.