Izboljšujemo digitalno dostopnost

Inštitut Digitas razvija in spodbuja uvajanje naprednih digitalnih rešitev, ki izboljšujejo dostopnost informacij, komunikacij in storitev ter s tem omogočajo polnejše in učinkovitejše sodelovanje ter vključenost v družbo.

Naš cilj je omogočiti, da bo lahko več ljudi dostopalo do zdravstvenih, upravnih, finančnih in drugih storitev, kadar in kjer jih potrebujejo. Z našimi rešitvami omogočamo zmanjševanje digitalne ločnice in vsem, ne glede na morebitne oviranosti, omogočamo polnejše in učinkovitejše sodelovanje ter vključenost v družbo. S tem prispevamo k premagovanju posledic pandemije covida-19 in soustvarjamo vključujoče okolje za čas po pandemiji.

Povezujemo strokovnjake za digitalne rešitve, informacijske in komunikacijske tehnologije, strojno učenje in umetno inteligenco, napredne računalniške tehnologije, kibernetsko varnost in zasebnost, zdravstveno varstvo in strokovnjake z drugih področij. Skupaj si prizadevamo, da bi vsem, predvsem osebam z različnimi oviranostmi, omogočili dostop do povezanih digitalnih storitev, ki izpolnjujejo zahteve mednarodnih standardov in zakonodaje glede dostopnosti in zasebnosti.

Dostopnost

Podjetjem, institucijam javnega sektorja, nevladnim organizacijam, akademskim institucijam in invalidskim organizacijam pomagamo pri izboljševanju digitalne dostopnosti in doseganju večje vključenosti oseb z različnimi oblikami oviranosti, pri krepitvi njihove družbene odgovornosti in pri zagotavljanju zakonske skladnosti.

Usposabljanja

Z domačimi in tujimi partnerji pripravljamo programe usposabljanj z namenom, da bi čim širši krog uporabnikov, razvijalcev, oblikovalcev, urednikov digitalnih vsebin in odgovornih za dostopnost vsebin, aplikacij, storitev in produktov pridobil kompetence na področju zagotavljanja digitalne dostopnosti.

Zagovorništvo

Z mnenji o digitalnih politikah in pravicah ter o regulativi sooblikujemo boljše digitalno okolje, ki je vključujoče za vse člane družbe in zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic ter svoboščin. Podpiramo večdeležniški dialog in sodelujemo v javnih razpravah in posvetovanjih na nacionalni in evropski ravni.

Raziskave in inovacije

Naše delo temelji na raziskavah in razvoju, ki ga izvajamo na nacionalni in mednarodni ravni. Sodelujmo z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami, uporabniškimi in zagovorniškimi organizacijami ter z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi telesi.

Rezultati našega dela

Poleg naprednih digitalnih rešitev je rezultat našega raziskovalnega in razvojnega dela metodološko znanje o razvoju dostopnih storitev in proizvodov, metodologije zagotavljanja in testiranja dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, digitalnih dokumentov, avdiovizualnih medijskih storitev in digitalnih storitev ter proizvodov.

Izvajamo usposabljanja za uporabnike, za odgovorne za digitalno dostopnost v organizacijah, za urednike in oblikovalce digitalnih vsebin, za razvijalce in tiste, ki testirajo digitalno dostopnost, za regulatorje in druge.

Sodelujemo pri delu mednarodnih organizacij. Na podlagi naših izsledkov potekata razvoj novih tehnologij in priprava mednarodnih standardov.