O nas

Sodelovanje • odprtost • odgovornost

Krepimo družbeno odgovornost

Vsem želimo omogočiti, da bi lahko dostopali do zdravstvenih, upravnih, finančnih in drugih storitev, kadar in kjer jih potrebujejo. Z našim delovanjem in rešitvami omogočamo zmanjševanje digitalne ločnice in vsem, ne glede na morebitne oviranosti, omogočamo polnejše in učinkovitejše sodelovanje ter vključenost v družbo. Prispevamo k premagovanju posledic pandemije covida-19 in soustvarjamo vključujoče okolje za čas po pandemiji.

Naše poslanstvo​

Sooblikovanje dostopnega digitalnega okolja, ki vsem omogoča polnejše in učinkovitejše sodelovanje ter vključenost v družbo.

Širjenje digitalnih kompetenc in opolnomočenje prebivalcev, podjetij in drugih organizacij za učenje, delo, življenje in polno sodelovanje ter suverenost v digitalni družbi.

Povezovanje deležnikov in vključevanje skupnosti oseb z oviranostmi v razvoj digitalnih rešitev in v javne razprave o zakonodaji in politikah digitalne družbe.

Spodbujanje polne digitalne dostopnosti in družbene vključenosti vseh prebivalcev ter preseganje miselnosti zagotavljanja zgolj nujne zakonske skladnosti.

Raziskave in inovacije

Naše delo temelji na raziskavah in razvoju, ki ga izvajamo na nacionalni in mednarodni ravni. Sodelujmo z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami, uporabniškimi in zagovorniškimi organizacijami ter z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi telesi.

Izboljšujemo digitalno dostopnost​

Razvijamo in spodbujamo uvajanje digitalnih rešitev, ki izboljšujejo dostopnost informacij, komunikacij in storitev. Prispevamo k polnejšemu in učinkovitejšemu sodelovanju ter vključenosti vseh v družbo. 

Univerzalna dostopnost

✔️ Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij
✔️ Dostopnost informacij in komunikacij
✔️ Dostopnost storitev in proizvodov

Dostopne komunikacije

✔️ Video komunikacija za gluhe in naglušne
✔️ Dostopnost številke za klic v sili 112
✔️ Avtomatsko podnaslavljanje

Digitalne kompetence

✔️ Kompetence za digitalno vključenost
✔️ Kompetence za avtorje in urednike vsebin
✔️ Kompetence za razvijalce digitalnih tehnologij

Osveščanje in zagovorništvo

✔️ Sodelovanje v javnih razpravah
✔️ Podpora večdeležniškemu dialogu
✔️Uveljavljanje načel univerzalne dostopnosti

Video tolmačenje na daljavo

Pandemija covida-19 je poglobila izključenost gluhih in naglušnih, zato smo se osredotočili na uporabo digitalnih tehnologij za spletno komuniciranje v realnem času pri (video) tolmačenju na daljavo.

Izpostavljena področja delovanja

Simbolična slika: testiranje dostopnosti

Dostopnost

Institucijam javnega sektorja, podjetjem, nevladnim organizacijam, akademskim institucijam in drugim pomagamo pri izboljševanju digitalne dostopnosti in doseganju večje vključenosti oseb z različnimi oblikami oviranosti, pri krepitvi njihove družbene odgovornosti in pri zagotavljanju zakonske skladnosti.

Simbolična slika: spletno usposabljanje

Usposabljanja

Z domačimi in tujimi partnerji pripravljamo programe usposabljanj z namenom, da bi čim širši krog uporabnikov, razvijalcev, oblikovalcev, urednikov digitalnih vsebin in odgovornih za dostopnost vsebin, aplikacij, storitev in produktov pridobil kompetence na področju zagotavljanja digitalne dostopnosti.

Simbolična slika: zagovorništvo

Zagovorništvo

Pomagamo vam pri vzpostavljanju dostopnega digitalnega okolja in pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajo ter standardi. Izvajamo preglede skladnosti s standardi, kot so WCAG 2.1, SIST EN 301 549 in drugi. Med našimi strokovnjaki so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.