Mnenja o digitalnih politikah in regulativi

Sooblikujemo zakonodajo in digitalne politike, ki so temelj vključujoče digitalne družbe

Sooblikujemo vključujočo digitalno družbo

Z mnenji o digitalnih politikah in regulativi sooblikujemo boljše digitalno okolje, ki je vključujoče za vse člane družbe in zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic ter svoboščin. Sodelujemo v javnih razpravah in posvetovanjih na nacionalni in evropski ravni. Mnenja pripravljamo v sodelovanju s člani Platforme za digitalno dostopnost in z organizacijami iz Slovenije in Evropske unije. Na področju trajnostnega razvoja sodelujemo tudi z organizacijami, ki delujejo pod okriljem Združenih narodov.