Digitalna dostopnost

Načrtovanje •  testiranje • uporabniška izkušnja

Naše delovanje

Institucijam javnega sektorja, podjetjem, nevladnim organizacijam, akademskim institucijam in invalidskim organizacijam pomagamo pri izboljševanju digitalne dostopnosti in doseganju večje vključenosti oseb z različnimi oblikami oviranosti, pri krepitvi njihove družbene odgovornosti in pri zagotavljanju zakonske skladnosti.

Pregledi skladnosti

Izvajamo preglede skladnosti z nacionalnimi in mednarodnimi standardi in testiranje dostopnosti spletišč, mobilnih aplikacij ter drugih storitev IKT. Naši strokovnjaki testiranje izvajajo z najsodobnejšimi orodji.

Testiranje z uporabniki

Vključevanje uporabnikov z različnimi oviranostmi v proces testiranja izboljša celotno izkušnjo, saj uporabniki najbolje poznajo lastne omejitve in podporne tehnologije, ki jih uporabljajo.

Svetovanje

Svetujemo o dostopnosti, skladni z nacionalnimi in mednarodnimi standardi ter zakonodajo. Poleg dostopnosti spletišč pokrivamo celoten spekter standardov in zakonodaje, ki ureja digitalno dostopnost.

Področja dostopnosti, ki jih pokrivamo

Spletne tehnologije

Pridobite kompetence za zagotavljanje dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki osebam z oviranostmi omogoča dostop do informacij in digitalnih storitev. Spoznajte zakonodajo in standarde na tem področju.

Digitalni dokumenti

Dostopnost dokumentov je enako pomembna kot spletna dostopnost. Naučite se pripravljati dostopne elektronske dokumente v najbolj uveljavljenih programih za pisarniško poslovanje.

Elektronske komunikacije

Zakonodaja že dlje časa zahteva zagotavljanje dostopnosti elektronskih komunikacijskih storitev, ki zagotavlja s ti. storitvami celotnega pogovora in dostopnostjo nujnih storitev, kot je klic na številko 112.

Avdiovizualne medijske storitve

Dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev obsega dostopnost avdiovizualnih vsebin in dostopnost mehanizmov, ki uporabnikom z oviranostmi omogočajo uporabo podpornih tehnologij.

Storitve in proizvodi

Organi javnega sektorja in podjetja so dolžna zagotavljati dostopnost informacij in nekaterih proizvodov ter storitev. Seznanite se z zakonodajo in standardi ter s postopki in orodji za zagotavljanje dostopnosti.

Javna naročila

Seznanite se z zakonodajo in standardi, ki jih morate upoštevati pri javnih naročilih, da bi zagotovili dostopnost spletišč, programske opreme in digitalnih naprav, da bi jih lahko uporabljale osebe z različnimi oviranostmi.

Želite več informacij?

Pišite nam ali se dogovorite za sestanek.

Naša ekipa

Z digitalno dostopnostjo se ukvarjamo že vrsto let. V tem času smo vzpostavili raznoliko in multidisciplinarno ekipo strokovnjakov. Naši sodelavci so mednarodno priznani strokovnjaki za računalništvo, informatiko, telekomunikacije in standardizacijo za področje dostopnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju dostopnosti spletišč, aplikacij, elektronskih komunikacijskih storitev, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter avdiovizualnih medijskih storitev. Delujejo v mednarodnih organizacijah in sodelujejo pri snovanju standardov. Ključni člani naše ekipe so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.