Naše storitve

Podjetjem, institucijam javnega sektorja, nevladnim organizacijam, akademskim institucijam in invalidskim organizacijam pomagamo pri izboljševanju digitalne dostopnosti in doseganju večje vključenosti oseb z različnimi oblikami oviranosti, pri krepitvi njihove družbene odgovornosti in pri zagotavljanju zakonske skladnosti.

Svetovanje o digitalni dostopnosti

Ponujamo svetovanje o dostopnosti, skladni z nacionalnimi in mednarodnimi standardi ter zakonodajo. Poleg dostopnosti spletišč pokrivamo celoten spekter standardov in zakonodaje, ki ureja digitalno dostopnost.

Strokovni pregledi in testiranje

Izvajamo preglede skladnosti z nacionalnimi in mednarodnimi standardi in testiranje dostopnosti spletišč, mobilnih aplikacij ter drugih storitev IKT. Naši strokovnjaki testiranje izvajajo z najsodobnejšimi orodji.

Testiranje z uporabniki invalidi

Vključevanje uporabnikov z različnimi oviranostmi v proces testiranja izboljša celotno izkušnjo, saj uporabniki najbolje poznajo lastne omejitve in podporne tehnologije, ki jih uporabljajo.

Želite izvedeti več o naših storitvah?

Naša ekipa

Z digitalno dostopnostjo se ukvarjamo že vrsto let. V tem času smo vzpostavili raznoliko in multidisciplinarno ekipo strokovnjakov. Naši sodelavci so mednarodno priznani strokovnjaki za računalništvo, informatiko, telekomunikacije in standardizacijo za področje dostopnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju dostopnosti spletišč, aplikacij, elektronskih komunikacijskih storitev, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter avdiovizualnih medijskih storitev. Delujejo v mednarodnih organizacijah in sodelujejo pri snovanju standardov. Ključni člani naše ekipe so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.