Zakaj zagotoviti dostopno spletišče?

Slovenija se je z ratifikacijo Mednarodne konvencije o pravicah invalidov leta 2008 zavezala, da bo osebam z oviranostmi zagotovila enakovredno dostopnost informacij in komunikacij ter javno dostopnih storitev, kot ga zagotavlja vsem ostalim prebivalcem. K dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organe javnega sektorja dodatno zavezuje leta 2018 sprejeti Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), v skladu s katerim morajo do 23. 9. 2020 zagotoviti dostopnost vseh svojih spletišč in do 23. junija 2021 tudi dostopnost mobilnih aplikacij.

Zagotavljanje dostopnosti pa ni pomembno le zaradi zakonske skladnosti. Dostopnost osebam z oviranostmi omogoča aktivnejše in enakopravnejše sodelovanje v družbi in izboljšuje njihovo življenje. Predstavlja enega ključnih vidikov trajnostnega in vključujočega razvoja. Za vse izboljšuje uporabniško izkušnjo in večjemu krogu uporabnikov omogočate, da dostopajo do vaših spletnih vsebin in informacij.

Pomagamo vam pri zagotavljanju dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Delamo z uporabniki, invalidskimi organizacijami, regulatorji in zakonodajalci pri izboljšanju pogojev za digitalno dostopnost in vključenost oseb z oviranostmi. Pomagamo javnemu sektorju, podjetjem, nevladnim organizacijam in akademskim institucijam, da postanejo digitalno dostopnejši in vključujoči.

Strokovni pregledi

Izvajamo preglede skladnosti s harmoniziranimi standardi in testiranje dostopnosti spletišč, mobilnih aplikacij ter drugih storitev IKT. Naši strokovnjaki testiranje izvajajo z najsodobnejšimi orodji.

Izkušnje uporabnikov

Vključujemo uporabnike z različnimi oviranostmi. Skupaj z njimi
prepoznavamo praktične probleme in preverjamo skladnost s podpornimi
tehnologijami kot so bralniki zaslona ali povečevalniki zaslonske slike.

Nasveti za izboljšave

Naši nasveti temeljijo na strokovnem znanju in izkušnjah uporabnikov. Povemo vam, kje so neskladnosti in kje vzroki zanje, na katere skupine uporabnikov neskladnosti vplivajo in kako neskladnosti odpraviti.

Kako vam pomagamo?

 • Opravimo pregled in testiramo vaše spletne strani in aplikacije.
 • Poiščemo nedostopne dele in vam svetujemo, kako jih odpraviti.
 • Povemo vam, v kolikšni meri dosegate harmonizirane standarde.
 • Predstavimo vam dobre prakse iz naših izkušenj pri delu z uporabniki in s podpornimi tehnologijami.
 • Pomagamo vam pri doseganju skladnosti s standardi in, kar je še pomembneje, pri doseganju najboljše izkušnje za vaše uporabnike.
 • Lahko vam pomagamo tudi pri odpravljanju neskladnosti.
 • Pomagamo vam pripraviti ali posodobiti izjavo o dostopnosti.

Neskladnosti boste hitro odpravili

Z našimi poročili boste neskladnosti hitro odpravili, ker niso le suhoparni seznami (ne)skladnosti, ampak v njih podrobno opišemo:

 • kje so neskladnosti in kje vzroki zanje,
 • na katere skupine uporabnikov neskladnosti vplivajo in
 • kako neskladnosti odpraviti.

Področja, ki jih pokrivamo

 • Dostopnost spletnih strani in mobilnih aplikacij
 • Dostopnost elektronskih dokumentov
 • Dostopnost elektronskih komunikacijskih storitev
 • Dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev
 • Dostopnost storitev in produktov informacijskih in komunikacijskih tehnologij
 • Javno naročanje dostopnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij

Želite izvedeti več o naših storitvah?

Imamo izkušeno ekipo

Z digitalno dostopnostjo se ukvarjamo že vrsto let. V tem času smo vzpostavili raznoliko in multidisciplinarno ekipo strokovnjakov. Naši sodelavci so mednarodno priznani strokovnjaki za računalništvo, informatiko, telekomunikacije in standardizacijo za področje dostopnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju dostopnosti spletišč, aplikacij, elektronskih komunikacijskih storitev, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter avdiovizualnih medijskih storitev. Delujejo v mednarodnih organizacijah in sodelujejo pri snovanju standardov. Ključni člani naše ekipe so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.