Tolmačenje na daljavo

Pandemija covida-19 je poglobila izključenost gluhih in naglušnih, zato smo se osredotočili na razvoj digitalnih tehnologij za spletno komuniciranje v realnem času (WebRTC) pri (video) tolmačenju na daljavo.

Tolmačenje na daljavo ali oddaljeno (video) tolmačenje (angleško: Video Remote Interpreting – VRI) je oblika tolmačenja v znakovnem jeziku, ki gluhim in naglušnim omogoča komunikacijo s slišečimi osebami prek video povezave. Tolmačenje na daljavo je dobrodošlo, ko na lokaciji ni usposobljenega tolmača znakovnega jezika, ko ne more biti osebno prisoten ali ko je treba nujno zagotoviti tolmača, ki ga na lokaciji ni. Je primerna rešitev za izobraževanje, zdravstveno oskrbo, poslovne sestanke, storitve javne uprave, socialne, bančne in finančne storitve ter v mnogih drugih primerih.

Tolmačenje na daljavo se izvaja s pomočjo videokonferenčne opreme ali druge ustrezne informacijske in komunikacijske tehnologije na obeh lokacijah. Tolmač je običajno prisoten na oddaljeni lokaciji, posluša, kaj govori slišeča oseba, in slišane besede sproti pretvarja v znakovni jezik, ki je razumljiv gluhi ali naglušni osebi. Ko gluha ali naglušna oseba odgovori prek spletne kamere, tolmač znake gluhe osebe posreduje in pretvarja v besedilo in prenaša pomen v ustni, govorjeni jezik za osebe, ki znakovnega jezika ne razumejo.

Tolmačenja na daljavo ne smemo zamenjevati z reguliranimi storitvami prenosa, ki jih Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah opredeljuje kot storitve, ki omogočajo dvosmerno komunikacijo na daljavo med končnimi uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev, ki uporabljajo različne načine komunikacije (na primer besedilo, znake, govor), s pretvorbo med temi načini komunikacije, običajno s strani človeškega operaterja.

Pandemija covida-19 je še povečala potrebo po tolmačenju na daljavo, saj je zaradi zahtevane socialne distance in omejevanja socialnih stikov poglobila izključenost gluhih in naglušnih ter slepih in slabovidnih iz družbe.

Naše aktivnosti

V Inštitutu Digitas smo se vključili v prizadevanja za zmanjševanje družbene izključenosti v času pandemije covida-19.

Gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim želimo olajšati komuniciranje in vključevanje v družbo, zato se v okviru naše mednarodne platforme za razvoj, testiranje in uporabo dostopnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) osredotočamo na preizkušanje digitalnih tehnologij za tolmačenje na daljavo in drugih tehnologij, namenjenih tem skupinam uporabnikov (npr. storitve posredovanja, podnaslavljanje).

Aktivnosti izvajamo v mednarodnem okolju v sodelovanju z uporabniki, pri čemer sodelujemo z invalidskimi organizacijami, regulatorji, univerzami in drugimi deležniki.

V okviru naše mednarodne platforme med drugim izvajamo naslednje aktivnosti:

  • izboljšujemo razumevanje funkcionalnih zahtev in zahtev glede dostopnosti IKT,
  • pripravljamo regulatorne zahteve za implementacijo dostopnih IKT,
  • nudimo tehnično in strokovno podporo sodelujočim organizacijam in uporabnikom,
  • promoviramo uporabo dostopnih IKT.

Pridobljene izkušnje delimo z razvijalci in ponudniki dostopnih storitev in izdelkov. Tudi sami pripravljamo rešitve za tolmačenje na daljavo, namenjene posameznikom in organizacijam.

Preberite naše poročilo o primernosti produktov za spletno komuniciranje v realnem času (WebRTC) za tolmačenje na daljavo: