Soustvarjajte vključujočo digitalno družbo

Sodelovanje • odprtost • odgovornost

Za dostopno in vključujočo digitalno družbo

Vabimo vas k soustvarjanju dostopne in vključujoče digitalne družbe. Podprite naše delovanje in postanite naš partner. Omogočite nadaljnji razvoj in uvajanje dostopnih digitalnih rešitev, ki vsem, ne le osebam z oviranostmi, lajšajo dostopnost informacij, komunikacij in storitev ter s tem omogočajo polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v digitalno družbo. Pridružite se našim prizadevanjem, da več ljudem omogočimo dostop do zdravstvenih, upravnih, finančnih in drugih storitev, kadar in kjer jih potrebujejo. S tem boste prispevali tudi k premagovanju posledic pandemije covida-19 in k soustvarjanju vključujočega okolja za čas po pandemiji.

❝Smo nepridobitna organizacija, ki že vrsto let soustvarja dostopno in vključujočo digitalno družbo.❞

Povezujemo strokovnjake

Povezujemo strokovnjake za digitalne rešitve, informacijske in komunikacijske tehnologije, strojno učenje in umetno inteligenco, napredne računalniške tehnologije, kibernetsko varnost in zasebnost, zdravstveno varstvo in strokovnjake z drugih področij, s katerimi si prizadevamo, da bi vsem omogočili dostop do povezanih digitalnih storitev.

Ustvarjamo nove rešitve

Poleg naprednih digitalnih rešitev je rezultat našega raziskovalnega in razvojnega dela metodološko znanje o razvoju dostopnih storitev in proizvodov, metodologije zagotavljanja in testiranja dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, digitalnih dokumentov, avdiovizualnih medijskih storitev in digitalnih storitev ter proizvodov.

Krepimo znanje in veščine

Na podlagi našega raziskovalnega in razvojnega dela pripravljamo in izvajamo usposabljanja za odgovorne za digitalno dostopnost v organizacijah, urednike in oblikovalce digitalnih vsebin, uporabnike, razvijalce in tiste, ki testirajo digitalno dostopnost, regulatorje in druge.

Vpeti smo v mednarodne mreže

Sodelujemo z mednarodnimi partnerji in različnimi deležniki ter pri delu mednarodnih organizacij in organizaciji pomembnih domačih in mednarodnih konferenc. Na podlagi naših izsledkov potekata razvoj novih tehnologij in priprava mednarodnih priporočil in standardov.

Sooblikujte boljše 
digitalno okolje

Z mnenji o digitalnih politikah in zakonodaji sooblikujemo boljše digitalno okolje, vključujoče za vse člane družbe, ki zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic in svoboščin.

Podpiramo večdeležniški dialog in sodelujemo v javnih razpravah in posvetovanjih na nacionalni in evropski ravni.

Podpiramo delovanje Foruma za digitalno družbo, ki spodbuja strokovne razprave o digitalni družbi in dialog za boljše politike in zakonodajo. Povezuje različne koncepte in si prizadeva za boljše vodenje in odločanje na vseh ravneh.

❝S podporo našemu delovanju boste omogočili nadaljnje pripravljanje kakovostnih strokovnih mnenj, s katerimi prispevamo k oblikovanju boljših javnih politik in zakonodaje.❞ 

Podprite naše delovanje,
postanite naš partner

Hvaležni bomo za vašo podporo našemu delovanju in veseli vašega partnerstva. S svojo podporo boste sooblikovali in omogočili:

  • nadaljnjo brezplačno strokovno pomoč uporabnikom z oviranostmi, ki smo jo pričeli nuditi med pandemijo covida-19;
  • brezplačno strokovno pomoč organizacijam oseb z oviranostmi, s katerimi sodelujemo v okviru Platforme za digitalno dostopnost;
  • pripravo kakovostnih strokovnih mnenj o digitalnih politikah in zakonodaji, s katerimi sooblikujemo bolj dostopno in vključujoče digitalno okolje in družbo;
  • nadaljnji razvoj digitalnih rešitev, s katerimi izboljšujemo digitalno dostopnost storitev in družbeno vključenost vseh, predvsem oseb z oviranostmi, kot so gluhi, naglušni, slepi in slabovidni.

Kako lahko podprete naše delovanje?

Za podporo našemu delovanju pravnim osebam priporočamo sklenitev donatorske pogodbe.

Delovanje inštituta lahko podprete z nakazilom denarnega prispevka na račun: IBAN SI56 0208 3026 1948 963 z navedbo »Podpora delovanju inštituta« ali »Podpora razvoju dostopnih rešitev«.