Zagovorništvo

Odgovornost • solidarnost •  pravičnost • splošno dobro

Naše usmeritve

Z mnenji o digitalnih politikah in pravicah ter o regulativi sooblikujemo boljše digitalno okolje, ki je vključujoče za vse člane družbe in zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic ter svoboščin. Podpiramo večdeležniški dialog in sodelujemo v javnih razpravah in posvetovanjih na nacionalni in evropski ravni.

Digitalna družba

Ukvarjamo se z digitalnimi politikami in sodelujemo v javnih razpravah in posvetovanjih na nacionalni in evropski ravni. Prizadevamo si za boljše digitalno okolje, vključujoče za vse člane družbe, ki zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic in svoboščin. Strokovno in organizacijsko podpiramo večdeležniški dialog in Forum za digitalno družbo. Organiziramo domače in mednarodne dogodke.

Digitalna vključenost

Pripravljamo strokovna mnenja s področja digitalne dostopnosti in vključenosti. Sodelujemo v javnih razpravah in posvetovanjih ter kot govorniki na konferencah. Prav tako sodelujemo v mednarodnih organizacijah in pri pripravi standardov. Podpiramo večdeležniški dialog in povezujemo ugledne posameznike in organizacije pri naslavljanju izzivov digitalne vključenosti.

Nove tehnologije

Ukvarjamo se z izzivi novih tehnologij, ki spreminjajo delovanje javne uprave, gospodarstva in celotne družbe, in preučujemo njihove vplive, ki segajo od gospodarskih, družbenih, pravnih, političnih do etičnih. Sodelujemo v javnih razpravah in posvetovanjih ter podpiramo večdeležniški dialog z namenom oblikovanja odgovornih javnih politik. Posebno pozornost posvečamo zasebnosti in varnosti.

Pandemija covida-19 je pokazala, kako pomembna je digitalna dostopnost

Sooblikujemo zakonodajo in digitalne politike, ki so temelj vključujoče digitalne družbe.

Obravnavamo aktualne teme

Strokovno in organizacijsko podpiramo delovanje nevladnih forumov in sodelujemo v večdeležniškem dialogu na področju digitalne družbe. V tem okolju identificiramo aktualne teme, jih strokovno obravnavamo in osvetlimo iz različnih zornih kotov. Naša mnenja odgovarjajo na izzive digitalne družbe, zaznamujejo javne razprave in posvetovanja ter prispevajo k boljšim politikam in zakonodaji.