Izboljšujemo digitalno dostopnost

Načrtovanje • dostopnost • usposabljanja • digitalne tehnologije

Vključi.me

Inštitut Digitas je razvil program vključujoče digitalne preobrazbe, imenovan Vključi.me. Program si prizadeva soustvarjati družbo, v kateri bodo vse osebe, ne glede na njihove sposobnosti, izkušnje ali socialno-ekonomski položaj, lahko polno izkoristile prednosti digitalne preobrazbe.

  Poudarki leta 2022

  Predstavljamo ključne rezultate dela Inštituta Digitas v letu 2022, v katerem smo, med drugim vzpostavili digitalno akademijo in testno platformo za tolmačenje na daljavo, sodelovali v javnih razpravah v Sloveniji in EU ter okrepili sodelovanje z evropskimi nevladnimi organizacijami, organizirali mednarodno konferenco in sodelovali na pomembnih domačih ter mednarodnih dogodkih. 

   Digitalna dostopnost in covid-19

   Pandemija covida-19 je pospešila digitalno preobrazbo družbe in socialno izključenost ranljivih skupin. Kot odziv na pandemijo smo vzpostavili mednarodno partnerstvo in platformo, v okviru katere razvijamo in testiramo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) za uporabnike z različnimi oviranostmi. Osredotočili smo se na tehnologije za tolmačenje na daljavo in posredovanje video klicev, ki izboljšujejo digitalno dostopnost v izrednih razmerah. Posebno pozornost posvečamo varnosti in zasebnosti digitalnih tehnologij.

   Naš odziv na pandemijo covida-19

   Tolmačenje na daljavo

   V okviru naše Platforme za digitalno dostopnost razvijamo in preizkušamo tehnologije, ki izboljšujejo digitalno dostopnost. Vzpostavili smo rešitev za video tolmačenja na daljavo, ki jo že uporabljajo v tujini. S tem želimo prispevati k izboljšanju digitalne dostopnosti in socialne vključenosti oseb z okvarami sluha in vida. Raziskovalno sodelujemo z drugimi institucijami ter pri oblikovanju mednarodnih standardov na področju dostopnosti IKT.

   Digitalne kompetence

   Povezali smo se z domačimi in tujimi partnerji ter pripravili programe izobraževanj in usposabljanj z namenom, da bi čim širši krog uporabnikov, razvijalcev, oblikovalcev, urednikov digitalnih vsebin in odgovornih za dostopnost vsebin, aplikacij, storitev in produktov pridobil kompetence na področju zagotavljanja digitalne dostopnosti. Pripravili smo tudi vrsto drugih programov digitalnih kompetenc, od osnovnih do specializiranih.

   Zagovorništvo

   Pandemija covida-19 je sprožila največji globalni eksperiment dela od doma. Družba se je hitro odzvala, a vse spremembe ne gredo v pravo smer. Na udaru sta predvsem varnost in zasebnost državljanov, povečala pa se je tudi družbena izključenost že tako zapostavljenih ranljivih skupin. V okviru Platforme za digitalno dostopnost smo zato okrepili aktivnosti na področju zagovorništva. Pripravili so več mnenj in sodelovali v javnih posvetovanjih.

   Video tolmačenje na daljavo

   V sklopu našega osrednjega projekta smo pripravili pregled primernosti produktov za spletno komuniciranje v realnem času (WebRTC) za tolmačenje na daljavo.

   Kako vam lahko pomagamo?

   Načrtovanje dostopnosti

   Pomagamo vam pri načrtovanju in implementaciji digitalne dostopnosti ter doseganju večje vključenosti oseb z oviranostmi. Nudimo vam pomoč pri snovanju dostopnih rešitev, prilagojenih vašim potrebam in dejavnosti. Pomagamo vam pri krepitvi družbene odgovornosti in zagotavljanju zakonske skladnosti.

   Presoja dostopnosti

   Pomagamo vam pri vzpostavljanju dostopnega digitalnega okolja in pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajo ter standardi. Izvajamo preglede skladnosti s standardi, kot so WCAG 2.1, SIST EN 301 549 in drugi. Med našimi strokovnjaki so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.

   Osveščanje in usposabljanje

   Ponujamo programe eno in večdnevnih usposabljanj ter programe, prilagojene zahtevam in potrebam naročnikov. Ponujamo tudi nagovore in prilagojene predstavitve o pomenu in vidikih digitalne vključenosti. Pri tem izhajamo iz naših izkušenj, pridobljenih pri delu v različnih dejavnostih, v mednarodnem in multikulturnem okolju.

   Promocija dobrih praks

   Z mnenji in delom sooblikujemo boljše digitalno okolje, vključujoče za vse člane družbe, ki zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic in svoboščin. Naše aktivnosti so odmevne v širšem prostoru. V okviru platforme za digitalno dostopnost promoviramo dobre prakse in izpostavljamo tiste, ki imajo velik družbeni vpliv.

   Želite izvedeti več o našem delu?

   Pišite nam ali se dogovorite za sestanek.

   Naša ekipa

   Z digitalno dostopnostjo se ukvarjamo že vrsto let. V tem času smo vzpostavili raznoliko in multidisciplinarno ekipo strokovnjakov. Naši sodelavci so mednarodno priznani strokovnjaki za računalništvo, informatiko, telekomunikacije in standardizacijo za področje dostopnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju dostopnosti spletišč, aplikacij, elektronskih komunikacijskih storitev, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter avdiovizualnih medijskih storitev. Delujejo v mednarodnih organizacijah in sodelujejo pri snovanju standardov. Ključni člani naše ekipe so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.

   Novice in obvestila

   Bodite na tekočem o aktivnostih Inštituta Digitas.

   featured-image-pws-emergency

   Za vključujoč in dostopen sistem javnega obveščanja​

   Sistem javnega obveščanja in alarmiranja je ključnega pomena za varnost vseh prebivalcev, zlasti tistih z oviranostmi, ranljivimi skupinami in manjšinami. Zato smo Ministrstvu za digitalno preobrazbo posredovali predloge, kako zagotoviti, da bo sistem dostopen in vključujoč za vse.
   fifa-wordcup-katar

   Dostopnost tekem svetovnega prvenstva v nogometu

   Platforma za digitalno dostopnost je naslovila pobudo na Televizijo Slovenija, da zagotovi dostopnost tekem svetovnega prvenstva v nogometu na programih RTV Slovenija za gluhe in naglušne uporabnike.
   zgresene_strategije_pametnih_mest

   Zgrešene strategije pametnih mest​

   Slovenske občine nimajo dovolj znanja za oblikovanje primernih strategij za trajnostno in odgovorno digitalno preobrazbo. V prizadevanjih za črpanje evropskih sredstev se uklanjajo komercialnim interesom dobaviteljev in tehnološkemu utopizmu.
   hakom-dostopna-prihodnost

   Mednarodna konferenca »Dostopna prihodnost«

   Sodelovali smo na mednarodni konferenci »Dostopna prihodnost« v Zagrebu, na kateri je dr. Dušan Caf predstavil rezultate evropskega pregleda dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter primere dobrih praks.