Digitalna dostopnost v izrednih razmerah

Pandemija koronavirusne bolezni (COVID-19)

Vzpostavili smo mednarodno partnerstvo in platformo, v okviru katere razvijamo in testiramo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) za uporabnike z različnimi oviranostmi ter sodelujemo pri pripravi mednarodnih priporočil in standardov. Pandemija COVID-19 je poglobila družbeno izključenost ranljivih skupin, zato smo se osredotočili na tehnologije za tolmačenje na daljavo in posredovanje video klicev, ki izboljšujejo digitalno dostopnost v izrednih razmerah. Posebno pozornost posvečamo zasebnosti in varnosti digitalnih tehnologij.

Vpliv COVID-19 na internet in digitalno preobrazbo

Pandemija COVID-19 je sprožila največji globalni eksperiment dela od doma, na katerega nismo bili pripravljeni. Družba se je hitro odzvala, a vse spremembe niso šle v pravo smer. Na udaru sta varnost in zasebnost državljanov. Še posebej so izpostavljene ranljive skupine.

Izboljšanje digitalne dostopnosti in vključenosti

V okviru mednarodne platforme, ki smo jo vzpostavili med pandemijo COVID-19, razvijamo in preizkušamo tehnologije za tolmačenje na daljavo in druge dostopne tehnologije IKT. S tem želimo prispevati k izboljšanju digitalne dostopnosti in socialne vključenosti oseb z okvarami sluha in vida.

Spletne storitve za tolmačenje na daljavo

Tolmačenje na daljavo je pomembno v izrednih razmerah, kot je pandemija COVID-19. Z uporabniki smo preizkusili platforme za video komunikacijo v realnem času. Predstavljamo povzetek ugotovitev, ki bodo osnova za pripravo priporočil za uporabnike, razvijalce, regulatorje in zakonodajalce.

Video tolmačenje na daljavo

V sklopu našega osrednjega projekta smo pripravili pregled primernosti produktov za spletno komuniciranje v realnem času (WebRTC) za tolmačenje na daljavo

Naše delovanje

Delamo z uporabniki, invalidskimi organizacijami, regulatorji in zakonodajalci pri izboljšanju pogojev za digitalno dostopnost in vključenost oseb z oviranostmi. Pomagamo javnemu sektorju, podjetjem, nevladnim organizacijam in akademskim institucijam, da postanejo digitalno dostopnejši in vključujoči. 

Dostopnost

Svetujemo o digitalni dostopnosti, opravljamo strokovne preglede in testiranja z uporabniki z različnimi oviranostmi

Usposabljanja

Ponujamo programe usposabljanj za dostopnost spletnih strani, elektronskih dokumentov in informacijskih ter komunikacijskih tehnologij

Zagovorništvo

Prizadevamo si za vključujoče digitalno okolje za vse člane družbe in visoko raven varstva človekovih pravic in svoboščin

Želite izvedeti več o naših storitvah?

Naša ekipa

Z digitalno dostopnostjo se ukvarjamo že vrsto let. V tem času smo vzpostavili raznoliko in multidisciplinarno ekipo strokovnjakov. Naši sodelavci so mednarodno priznani strokovnjaki za računalništvo, informatiko, telekomunikacije in standardizacijo za področje dostopnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju dostopnosti spletišč, aplikacij, elektronskih komunikacijskih storitev, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter avdiovizualnih medijskih storitev. Delujejo v mednarodnih organizacijah in sodelujejo pri snovanju standardov. Ključni člani naše ekipe so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.