Področja našega delovanja

Delujemo na področju digitalne družbe

Digitalne politike in upravljanje interneta

Izvajamo raziskave, usposabljanja ter zagovorništvo na nacionalni in mednarodni ravni na področju digitalnih politik, regulacije elektronskih komunikacij in medijev, upravljanja interneta ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin v digitalni družbi.

Univerzalna digitalna dostopnost

Izvajamo raziskave in razvijamo metodologije ter orodja, s katerimi posameznikom in organizacijam pomagamo izboljševati dostopnost do informacij in komunikacij, spletnih strani, avdiovizualnih medijev ter do kulturnih dobrin in kulturne dediščine.

O nas

O nas

DIGITAS, inštitut za digitalno družbo, povezuje znanje in izkušnje na področjih univerzalne dostopnosti, digitalnih pravic ter digitalnih politik in regulacije. Izvaja raziskave, usposabljanja in zagovorništvo. Znanje in izkušnje prenaša v prakso ter pomaga posameznikom in organizacijam pri soočanju z izzivi digitalne družbe.

Ustavimo sporno reformo evropske avtorske zakonodaje

Zadnje novice