Izboljšujemo digitalno dostopnost

Načrtovanje • dostopnost • usposabljanja • digitalne tehnologije

Na mednarodnem posvetu o naši rešitvi za gluhe

Ob evropskem dnevu številke 112 je Inštitut Digitas v sodelovanju s Hrvaško zvezo gluhih in naglušnih organiziral mednarodni posvet »Dostopne komunikacije za gluhe in naglušne«. Posvet je potekala pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Hrvaške Zorana Milanovića in Varuhinje pravic oseb z invalidnostmi Anke Slonjšak. S Hrvaško zvezo gluhih in naglušnih smo na posvetu predstavili delovanje naše spletne platforme za video tolmačenje na daljavo (VRI).

Digitalna dostopnost in covid-19

Pandemija covida-19 je pospešila digitalno preobrazbo družbe in socialno izključenost ranljivih skupin. Kot odziv na pandemijo smo vzpostavili mednarodno partnerstvo in platformo, v okviru katere razvijamo in testiramo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) za uporabnike z različnimi oviranostmi. Osredotočili smo se na tehnologije za tolmačenje na daljavo in posredovanje video klicev, ki izboljšujejo digitalno dostopnost v izrednih razmerah. Posebno pozornost posvečamo varnosti in zasebnosti digitalnih tehnologij.

Naš odziv na pandemijo covida-19

Tolmačenje na daljavo

V okviru naše Platforme za digitalno dostopnost razvijamo in preizkušamo tehnologije, ki izboljšujejo digitalno dostopnost. Vzpostavili smo rešitev za video tolmačenja na daljavo, ki jo že uporabljajo v tujini. S tem želimo prispevati k izboljšanju digitalne dostopnosti in socialne vključenosti oseb z okvarami sluha in vida. Raziskovalno sodelujemo z drugimi institucijami ter pri oblikovanju mednarodnih standardov na področju dostopnosti IKT.

Digitalne kompetence

Povezali smo se z domačimi in tujimi partnerji ter pripravili programe izobraževanj in usposabljanj z namenom, da bi čim širši krog uporabnikov, razvijalcev, oblikovalcev, urednikov digitalnih vsebin in odgovornih za dostopnost vsebin, aplikacij, storitev in produktov pridobil kompetence na področju zagotavljanja digitalne dostopnosti. Pripravili smo tudi vrsto drugih programov digitalnih kompetenc, od osnovnih do specializiranih.

Zagovorništvo

Pandemija covida-19 je sprožila največji globalni eksperiment dela od doma. Družba se je hitro odzvala, a vse spremembe ne gredo v pravo smer. Na udaru sta predvsem varnost in zasebnost državljanov, povečala pa se je tudi družbena izključenost že tako zapostavljenih ranljivih skupin. V okviru Platforme za digitalno dostopnost smo zato okrepili aktivnosti na področju zagovorništva. Pripravili so več mnenj in sodelovali v javnih posvetovanjih.

Video tolmačenje na daljavo

V sklopu našega osrednjega projekta smo pripravili pregled primernosti produktov za spletno komuniciranje v realnem času (WebRTC) za tolmačenje na daljavo.

Kako vam lahko pomagamo?

Načrtovanje dostopnosti

Pomagamo vam pri načrtovanju in implementaciji digitalne dostopnosti ter doseganju večje vključenosti oseb z oviranostmi. Nudimo vam pomoč pri snovanju dostopnih rešitev, prilagojenih vašim potrebam in dejavnosti. Pomagamo vam pri krepitvi družbene odgovornosti in zagotavljanju zakonske skladnosti.

Presoja dostopnosti

Pomagamo vam pri vzpostavljanju dostopnega digitalnega okolja in pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajo ter standardi. Izvajamo preglede skladnosti s standardi, kot so WCAG 2.1, SIST EN 301 549 in drugi. Med našimi strokovnjaki so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.

Osveščanje in usposabljanje

Ponujamo programe eno in večdnevnih usposabljanj ter programe, prilagojene zahtevam in potrebam naročnikov. Ponujamo tudi nagovore in prilagojene predstavitve o pomenu in vidikih digitalne vključenosti. Pri tem izhajamo iz naših izkušenj, pridobljenih pri delu v različnih dejavnostih, v mednarodnem in multikulturnem okolju.

Promocija dobrih praks

Z mnenji in delom sooblikujemo boljše digitalno okolje, vključujoče za vse člane družbe, ki zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic in svoboščin. Naše aktivnosti so odmevne v širšem prostoru. V okviru platforme za digitalno dostopnost promoviramo dobre prakse in izpostavljamo tiste, ki imajo velik družbeni vpliv.

Želite izvedeti več o našem delu?

Pišite nam ali se dogovorite za sestanek.

Naša ekipa

Z digitalno dostopnostjo se ukvarjamo že vrsto let. V tem času smo vzpostavili raznoliko in multidisciplinarno ekipo strokovnjakov. Naši sodelavci so mednarodno priznani strokovnjaki za računalništvo, informatiko, telekomunikacije in standardizacijo za področje dostopnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju dostopnosti spletišč, aplikacij, elektronskih komunikacijskih storitev, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter avdiovizualnih medijskih storitev. Delujejo v mednarodnih organizacijah in sodelujejo pri snovanju standardov. Ključni člani naše ekipe so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.

Novice in obvestila

Bodite na tekočem o aktivnostih Inštituta Digitas.

zgresene_strategije_pametnih_mest

Zgrešene strategije pametnih mest​

Slovenske občine nimajo dovolj znanja za oblikovanje primernih strategij za trajnostno in odgovorno digitalno preobrazbo. V prizadevanjih za črpanje evropskih sredstev se uklanjajo komercialnim interesom dobaviteljev in tehnološkemu utopizmu.
take_power_back

Pridružili smo se PlatformPower.eu

Predstavljajte si svet, v katerem nam spletne platforme omogočajo, da spreminjamo družbo, upoštevajo našo izbiro glede spletne izkušnje in odgovarjajo za svoje negativne vplive na družbo.
dsa_open_letter

Za prepoved neželenih spletnih oglasov in temnih vzorcev

Pred prihajajočim trilogom o Aktu o digitalnih storitvah 15. marca je 72 organizacij civilne družbe poslalo odprto pismo 20 ministrom in državnim sekretarjem v 9 državah članicah EU, v katerem so izrazile pomisleke in zaskrbljenost v zvezi z Aktom.
gluha-studentka

Na mednarodnem posvetu o Digitasovi platformi VRI

Strokovnjaki iz Evrope, Japonske in Svetovne zdravstvene organizacije so predstavili zakonodajo in dobre prakse pri zagotavljanju dostopnosti elektronskih komunikacijskih in nujnih storitev (klicev na številko 112) za gluhe in naglušne.
YouthDIG

Poletna šola o upravljanju interneta YOUthDIG 2022

Inštitut Digitas in Forum za digitalno družbo vabita mlade, stare od 18 do 30 let, na poletno šolo YouthDIG, mladinski preddogodek Evropskega dialoga o upravljanju interneta (EuroDIG), ki bo letos potekala od 17. do 19. junija v Trstu v Italiji.