Usposabljanja za digitalno dostopnost

Izobraževanja •  usposabljanja • osveščanje

Naši programi

Z domačimi in tujimi partnerji pripravljamo programe usposabljanj z namenom, da bi čim širši krog uporabnikov, razvijalcev, oblikovalcev, urednikov digitalnih vsebin in odgovornih za dostopnost vsebin, aplikacij, storitev in produktov pridobil kompetence na področju zagotavljanja digitalne dostopnosti.

Na ta način želimo prispevati k večji vključenosti oseb z okvarami sluha in vida ter s fizičnimi, kognitivnimi in učnimi oviranostmi v družbo, ki je še zlasti pomembna v izrednih razmerah, kot je pandemija covida-19, ki je poglobila družbene razlike in socialno izključenost ranljivih skupin.

O programih

Ponujamo programe eno in večdnevnih usposabljanj ter programe, prilagojene zahtevam in potrebam naročnikov. Pripravljeni so na podlagi mednarodnih standardov za usposabljanje na področju dostopnosti.

Komu so namenjeni

Programi so namenjeni vsem, ki se ali morate seznaniti ali vas zanima digitalna dostopnost. Namenjeni so odgovornim za digitalno dostopnost v organizaciji, oblikovalcem ali urednikom digitalnih vsebin, razvijalcem in tistim, ki testirate digitalno dostopnost.

Naše prednosti

Usposabljanja izvajajo mednarodno priznani in izkušeni strokovnjaki za računalništvo, informatiko, telekomunikacije in standardizacijo za področje dostopnosti. Ključni člani naše ekipe so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.

Želite izvedeti več o naših programih?

Če želite več informacij o naših izobraževanjih in usposabljanjih s področja dostopnosti, vas vabimo, da nam pišete ali se dogovorite za sestanek. Po naročilu pripravljamo tudi programe, prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Področja dostopnosti, ki jih pokrivamo

Spletne tehnologije

Pridobite kompetence za zagotavljanje dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki osebam z oviranostmi omogoča dostop do informacij in digitalnih storitev. Spoznajte zakonodajo in standarde na tem področju.

Digitalni dokumenti

Dostopnost dokumentov je enako pomembna kot spletna dostopnost. Naučite se pripravljati dostopne elektronske dokumente v najbolj uveljavljenih programih za pisarniško poslovanje.

Elektronske komunikacije

Zakonodaja že dlje časa zahteva zagotavljanje dostopnosti elektronskih komunikacijskih storitev, ki zagotavlja s ti. storitvami celotnega pogovora in dostopnostjo nujnih storitev, kot je klic na številko 112.

Avdiovizualne medijske storitve

Dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev obsega dostopnost avdiovizualnih vsebin in dostopnost mehanizmov, ki uporabnikom z oviranostmi omogočajo uporabo podpornih tehnologij.

Storitve in proizvodi

Organi javnega sektorja in podjetja so dolžna zagotavljati dostopnost informacij in nekaterih proizvodov ter storitev. Seznanite se z zakonodajo in standardi ter s postopki in orodji za zagotavljanje dostopnosti.

Javna naročila

Seznanite se z zakonodajo in standardi, ki jih morate upoštevati pri javnih naročilih, da bi zagotovili dostopnost spletišč, programske opreme in digitalnih naprav, da bi jih lahko uporabljale osebe z različnimi oviranostmi.