Prostovoljstvo

Sodelovanje mladih in prostovoljstvo sta pomembna za razvoj vključujoče digitalne družbe.

Potrebujemo prostovoljce

V Inštitutu Digitas v svoje aktivnosti vključujemo prostovoljce. Pridružite se nam, če želite kot prostovoljec ali prostovoljka sodelovati pri soustvarjanju vključujoče digitalne družbe. 

Na katerih področjih se lahko vključite

Zagovorništvo

Delujemo na področju človekovih pravic v digitalni družbi. Izvajamo različne oblike zagovorništva, osveščanja, izobraževanja, obveščanja javnosti ter posameznih ciljnih skupin prebivalstva. Sodelujemo v javnih razpravah in posvetovanjih na nacionalni in mednarodni ravni.

Sodelovanje

Povezujemo deležnike pri naslavljanju izzivov digitalne družbe. Sodelujemo z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na evropski ravni in z mednarodnimi organizacijami. Podpiramo večdeležniški dialog in organiziramo nacionalne ter mednarodne dogodke.

Izobraževanje

Med pandemijo covida-19 smo vzpostavili akademijo za krepitev digitalnih kompetenc in platformo za digitalno dostopnost, da bi osebam z različnimi oviranostmi olajšali vključevanje v družbo in dostop do zdravstvenih, upravnih in drugih storitev, kadar in kjer jih potrebujejo.

Vas zanima sodelovanje?

Če vas zanima prostovoljsko delo v Inštitutu Digitas, nam pišite in predstavite svoje izkušnje ter razloge, zakaj bi se nam radi pridružili.

Opolnomočenje skupnosti

Strokovno in organizacijsko podpiramo delovanje nevladnih forumov in sodelujemo v večdeležniškem dialogu na področju digitalne družbe. Organiziramo domače in mednarodne dogodke. Pripravili smo več pomembnih mednarodnih srečanj in konferenc v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi. Sodelujemo z nevladnimi organizacijami, akademskimi institucijami, podjetji in z mednarodnimi organizacijami pri naslavljanju izzivov digitalne družbe. Prizadevamo si za opolnomočenje skupnosti za polnejše in učinkovitejše sodelovanje ter vključenost v družbo.