Pomagamo vam zagotoviti spletno dostopnost

Načrtovanje • strokovni pregledi • izkušnje uporabnikov • usposabljanja

Zakaj potrebujete dostopno spletišče?

Slovenija se je z ratifikacijo Mednarodne konvencije o pravicah invalidov leta 2008 zavezala, da bo osebam z oviranostmi zagotovila enakovredno dostopnost informacij in komunikacij ter javno dostopnih storitev, kot jo zagotavlja vsem ostalim prebivalcem.

K dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organe javnega sektorja dodatno zavezuje leta 2018 sprejeti Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), v skladu s katerim so morali do 23. 9. 2020 zagotoviti dostopnost vseh svojih spletišč in do 23. junija 2021 tudi dostopnost mobilnih aplikacij.

Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij osebam z oviranostmi omogoča aktivnejše in enakopravnejše sodelovanje v družbi ter izboljšuje njihovo življenje. Predstavlja enega ključnih vidikov trajnostnega in vključujočega razvoja. Zagotavljanje dostopnosti je pomembno za vse družbeno odgovorne organizacije v javnem in zasebnem sektorju.

Z zagotavljanjem dostopnosti svojih spletišč in mobilnih aplikacij boste za vse uporabnike izboljšali uporabniško izkušnjo, ne glede na njihovo starost ali zmožnosti. S tem boste širšemu krogu uporabnikov omogočili, da bodo lahko dostopali do vaših spletnih vsebin in storitev.

Pomagamo vam pri zagotavljanju dostopnosti

Delamo z uporabniki, invalidskimi organizacijami, regulatorji in zakonodajalci pri izboljšanju pogojev za digitalno dostopnost in vključenost oseb z oviranostmi. Pomagamo javnemu sektorju, podjetjem, nevladnim organizacijam in akademskim institucijam, da postanejo digitalno dostopnejši in vključujoči. Sodelujemo pri snovanju mednarodnih standardov.

Strokovni pregledi

Izvajamo preglede skladnosti s harmoniziranimi standardi in testiranje dostopnosti spletišč, mobilnih aplikacij ter drugih digitalnih storitev. Naši strokovnjaki testiranje izvajajo z najsodobnejšimi programskimi orodji.

Izkušnje uporabnikov

Vključujemo uporabnike z različnimi oviranostmi. Skupaj z njimi prepoznavamo praktične probleme in preverjamo skladnost s podpornimi tehnologijami, kot so bralniki zaslona ali povečevalniki zaslonske slike.

Nasveti za izboljšave

Naši nasveti temeljijo na strokovnem znanju in izkušnjah uporabnikov. Povemo vam, kje so neskladnosti in vzroki zanje, na katere skupine uporabnikov neskladnosti vplivajo in kako neskladnosti odpraviti.

Kako vam pomagamo?

  • Opravimo pregled in testiramo vaše spletne strani in aplikacije.
  • Poiščemo nedostopne dele in vam svetujemo, kako jih odpraviti.
  • Povemo vam, v kolikšni meri dosegate harmonizirane standarde.
  • Predstavimo vam dobre prakse iz naših izkušenj pri delu z uporabniki in s podpornimi tehnologijami.
  • Pomagamo vam pri doseganju skladnosti s standardi in, kar je še pomembneje, pri doseganju najboljše izkušnje za vaše uporabnike.
  • Lahko vam pomagamo tudi pri odpravljanju neskladnosti.
  • Pomagamo vam pripraviti ali posodobiti izjavo o dostopnosti.

Neskladnosti boste hitro odpravili

Z našo pomočjo boste neskladnosti hitro odpravili, ker naša poročila niso le suhoparni seznami (ne)skladnosti, ampak v njih podrobno opišemo:

  • kje so neskladnosti in kje vzroki zanje,
  • na katere skupine uporabnikov neskladnosti vplivajo in
  • kako neskladnosti odpraviti.

Poglejte tudi naša izobraževanja

Ste uporabnik, razvijalec, oblikovalec ali urednik digitalnih vsebin? Ste odgovorni za dostopnost vsebin, aplikacij ali storitev?

Želite pridobiti kompetence na področju zagotavljanja digitalne dostopnosti?

Udeležite se naših izobraževanj in usposabljanj.

Področja dostopnosti, ki jih pokrivamo

Spletne tehnologije

Pridobite kompetence za zagotavljanje dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki osebam z oviranostmi omogoča dostop do informacij in digitalnih storitev. Spoznajte zakonodajo in standarde na tem področju.

Digitalni dokumenti

Dostopnost dokumentov je enako pomembna kot spletna dostopnost. Naučite se pripravljati dostopne elektronske dokumente v najbolj uveljavljenih programih za pisarniško poslovanje.

Elektronske komunikacije

Zakonodaja že dlje časa zahteva zagotavljanje dostopnosti elektronskih komunikacijskih storitev, ki zagotavlja s ti. storitvami celotnega pogovora in dostopnostjo nujnih storitev, kot je klic na številko 112.

Avdiovizualne medijske storitve

Dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev obsega dostopnost avdiovizualnih vsebin in dostopnost mehanizmov, ki uporabnikom z oviranostmi omogočajo uporabo podpornih tehnologij.

Storitve in proizvodi

Organi javnega sektorja in podjetja so dolžna zagotavljati dostopnost informacij in nekaterih proizvodov ter storitev. Seznanite se z zakonodajo in standardi ter s postopki in orodji za zagotavljanje dostopnosti.

Javna naročila

Seznanite se z zakonodajo in standardi, ki jih morate upoštevati pri javnih naročilih, da bi zagotovili dostopnost spletišč, programske opreme in digitalnih naprav, da bi jih lahko uporabljale osebe z različnimi oviranostmi.

Želite več informacij?

Pišite nam ali se dogovorite za sestanek.

Imamo izkušeno ekipo

Z digitalno dostopnostjo se ukvarjamo že vrsto let. V tem času smo vzpostavili raznoliko in multidisciplinarno ekipo strokovnjakov. Naši sodelavci so mednarodno priznani strokovnjaki za računalništvo, informatiko, telekomunikacije in standardizacijo za področje dostopnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju dostopnosti spletišč, aplikacij, elektronskih komunikacijskih storitev, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter avdiovizualnih medijskih storitev. Delujejo v mednarodnih organizacijah in sodelujejo pri snovanju standardov. Ključni člani naše ekipe so tehnološko usposobljeni uporabniki z različnimi oviranostmi.