Krepitev zmogljivosti in inovacije

Poudarki 2022

V letu 2022 smo okrepili dejavnosti na področju krepitve zmogljivosti in inovacij: 

  • vzpostavili smo Digitalno akademijo, v okviru katere ponujamo usposabljanja na področju digitalne dostopnosti (dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij, dokumentov, avdiovizualnih medijskih storitev itd.), usposabljanja za pridobitev digitalnih veščin. Prav tako ponujamo posebne vsebine za študente s področja spletnih in informacijskih tehnologij;
  • razvili smo spletno platformo za tolmačenje na daljavo, ki se lahko uporablja tudi za storitve telemedicine, dostop do nujnih storitev, kot je številka 112, storitev javne uprave in bančnih ter drugih storitev;
  • izvajali smo program študentskih praks, v okviru katerega so opravljali prakso ali pripravljali diplomske naloge prvi diplomanti dodiplomskega visokošolskega študijskega programa »Spletne in informacijske tehnologije« na Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor;
  • nadaljevali smo z izvajanjem programa prostovoljstva;
  • sodelovali smo na domačih in mednarodnih dogodkih, namenjenih spodbujanju digitalne vključenosti.