Poudarki 2022

Povezovanje • Razvoj • Zagovorništvo • Sodelovanje

Poslanstvo Inštituta Digitas

Prispevamo k pozitivni in vključujoči digitalni prihodnosti:

  • s povezovanjem strokovnjakov,
  • z razvojem dostopnih in vključujočih digitalnih rešitev,
  • z zagovarjanjem boljših politik,
  • z mednarodnim sodelovanjem.

V letu 2022 smo zaključili pomembne projekte in izvedli številne aktivnosti: 

  • vzpostavili smo digitalno akademijo, v okviru katere med drugim ponujamo usposabljanja na področju digitalne dostopnosti;
  • razvili smo spletno platformo za tolmačenje na daljavo, posebej zanimivo za storitve telemedicine in dostop do nujnih storitev;
  • soorganizirali smo mednarodno konferenco in sodelovali na pomembnih domačih ter mednarodnih dogodkih;
  • sodelovali smo v javnih razpravah in kampanjah v Sloveniji in EU;
  • okrepili smo sodelovanje z evropskimi nevladnimi organizacijami.