Presoja digitalne dostopnosti

Spletišča • mobilne aplikacije • programska oprema • storitve

Kaj je presoja digitalne dostopnosti?

Presojo digitalne dostopnosti opravijo neodvisni zunanji strokovnjaki za digitalno dostopnost, ki ročno pregledajo vaše digitalne vire (npr. spletno mesto, mobilno aplikacijo, programsko opremo ipd.) glede na zahtevano stopnjo skladnosti. Preverja se skladnost z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), h kateremu so zavezani  državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje, medtem ko se za zasebni sektor preverja skladnost z zakonodajo o dostopnosti, standardi (npr. SIST EN 301 549) ali Smernicami za dostopnost spletnih vsebin (WCAG). 

Kaj dobite s poročilom o skladnosti?

Poročilo o skladnosti z zahtevami glede dostopnosti vsebuje:

 • podrobno in nazorno predstavitev neskladnosti,
 • natančna navodila o tem, kako neskladnosti odpraviti, in 
 • informacijo o resnosti neskladnosti, da lahko razvojna skupina določi prioritete za njihovo odpravljanje.

Kako vam pomaga presoja?

S presojo digitalne dostopnosti boste dobili seznam vseh neskladnosti vašega digitalnega vira (spletnega mesta, mobilne aplikacije ipd.) in napotke, kako neskladnosti odpraviti.

Opravljena presoja digitalne dostopnosti kaže vaša prizadevanja in odgovornost za zagotavljanje dostopnega digitalnega okolja in njegove skladnosti z zakonodajo, standardi ali smernicami za dostopnost spletnih vsebin. Z opravljeno presojo krepite družbeno odgovornost in povečujete svojo pravno varnost.

Razlika med presojo, testiranjem in skeniranjem

Ko naročate storitve, morate vedeti, kaj naročate.

Presoja dostopnosti

Presoja dostopnosti je strokovna presoja skladnosti vaših digitalnih virov z zahtevami glede dostopnosti s strani neodvisne tretje osebe. Presojevalci so usposobljeni tudi za uporabo orodij za avtomatsko skeniranje, bralnikov zaslona in podpornih tehnologij.

Uporabniško testiranje

Pri uporabniškem testiranju ustrezno usposobljene osebe z oviranostmi preučijo vaše digitalne vire in označijo morebitne težave na podlagi svojih izkušenj. Uporabniško testiranje kaže robustnost vašega digitalnega vira, še zlasti, če ga pogledajo osebe z različnimi oviranostmi.

Avtomatsko skeniranje

Skeniranje pomeni pregled vašega digitalega vira z orodji za avtomatsko skeniranje glede skladnosti s standardi dostopnosti ali smernicami za dostopnost spletnih vsebin. Skeniranje lahko opravite s spletnimi orodji, programskimi razširitvami brskalnikov ali z drugimi namenskimi orodji.

Informativni paketi presoje spletne dostopnosti

Izberite paket, ki je najprimernejši za vašo spletno mesto ali mobilno aplikacijo. 

Manjše
spletno mesto

Skladnost z
ZDSMA ali WCAG

900 EUR
 • Do 5 predlog*
 • 1-2 obrazca
 • Dinamični elementi
🕘 Poročilo o presoji bo pripravljeno v 7 delovnih dneh

Srednje veliko
spletno mesto

Skladnost z
ZDSMA ali WCAG

1.600 EUR
 • Do 10 predlog*
 • 1-2 obrazca
 • Dinamični elementi
🕘 Poročilo o presoji bo pripravljeno v 14 delovnih dneh

Večje
spletno mesto

Skladnost z
ZDSMA ali WCAG

3.400 EUR
 • Do 25 predlog*
 • 3-5 obrazcev
 • Dinamični elementi
 • Bogate medijske vsebine
🕘 Poročilo o presoji bo pripravljeno v 21 delovnih dneh

Kompleksnejše
spletno mesto

Skladnost z
ZDSMA ali WCAG

4.800 EUR
 • Do 50 predlog*
 • Prijavni obrazci
 • Dinamični elementi
 • Bogate medijske vsebine
 • Kompleksni obrazci
 • Iskanje in filtriranje
 • Omejen dostop
🕘 Poročilo o presoji bo pripravljeno v 30 delovnih dneh

Pojasnilo (*):

 • strani z različnimi URL naslovi, ki uporabljajo isto predlogo, se štejejo kot ena predloga,
 • strani z različnimi URL naslovi, ki uporabljajo različne predloge, se štejejo kot različne predloge.

Dodatna ponudba:

 • izdelava zakonsko zahtevane izjave o dostopnosti: 400 EUR
 • izdelava podrobnega poročila o skladnosti, ki jo lahko objavite na svojem spletnem mestu: 800 EUR;
 • 40-odstotni popust za ponovno presojo po odpravljenih neskladnostih na podlagi prvotne presoje.

Pišite nam za prilagojeno ponudbo

Organi javnega sektorja in podjetja, pišite nam za ponudbo, prilagojeno vašim potrebam.

Kaj pa certificiranje?​

Certifikat, ki bi zagotavljal, da je vaše spletno mesto ali mobilna aplikacija skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, harmoniziranim standardom SIST EN 301 549 ali Smernicami za dostopnost spletnih vsebin (WCAG), je mit.

Tako zakon kot standard temeljita na smernicah, ki jim lahko sledijo razvijalci in ustvarjalci, da zagotovijo, da je spletna vsebina dostopna različnim skupinam uporabnikov z različnimi sposobnostmi oziroma oviranostmi. Organizacije si želijo potrdilo, da so njihova spletišča popolnoma skladna z zakonodajo, standardi ali smernicami, vendar takšnega zagotovila ni. Vse smernice WCAG namreč niso preproste, enoznačne zahteve z binarnim izidom (tj. dostopno ali nedostopno). Zato zakonodaja ne določa certificiranja, ampak zahteva le objavo izjave o dostopnosti in določa proces zagotavljanja dostopnosti, ki med drugim vključuje upravljanje s povratnimi informacijami, posredovanje nedostopnih vsebin v drugih oblikah in periodično posodabljanje izjave o dostopnosti.