Za vključujoč in dostopen sistem javnega obveščanja

Vključujoči in dostopni sistemi javnega obveščanja so ključni za varnost vseh prebivalcev, zlasti tistih z oviranostmi, ranljivih skupin in manjšin.

Inštitut Digitas • 1. december 2022

Pandemija covida-19 in nedavne vremenske ujme so pokazale, da so učinkovite nujne storitve in sistemi javnega opozarjanja na nevarnosti ključni za zaščito življenj in premoženja. Zavedamo se, da je učinkovit sistem javnega opozarjanja ključen za varnost vseh prebivalcev, zlasti tistih z oviranostmi, ranljivih skupin in manjšin. Zato smo Ministrstvu za digitalno preobrazbo predlagali, da v uredbi o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja upošteva vidike, predstavljene v nadaljevanju.

Vključujoče in dostopno javno obveščanje: uporaba različnih tehnologij in pristopov:

  • uredba naj bo dovolj prilagodljiva, da bo omogočala vzpostavitev in zagotavljanje sodobnega in učinkovitega sistema javnega obveščanja in alarmiranja, ki bo vključujoč in dostopen za vse uporabnike, vključno z osebami z oviranostmi, ranljivimi skupinami in manjšinami;
  • možnost zagotavljanja podpore pošiljanju obvestil tako preko celičnega oddajanja kot lokacijskih sporočil SMS naj ostane odprta;
  • smiselno je podpreti vzpostavitev javnega opozarjanja prek različnih kanalov, vključno z namenskimi ali že obstoječimi aplikacijami, ki lahko opozorila dopolnijo z dodatnimi informacijami, kot so slike, zemljevidi, varnostni nasveti ipd.
Primerna izbira tehnologije in kanalov sporočanja zagotavlja, da lahko vsi uporabniki, ne glede na svojo lokacijo, jezik ali morebitno oviranost, prejmejo opozorilo, ki je za njih razumljivo in uporabno.

Dostopnost javnega obveščanja za vse uporabnike: prilagoditve za osebe z oviranostmi, ranljive skupine in manjšine:

  • sistem javnega obveščanja mora biti prilagojen potrebam vseh uporabnikov, vključno z osebami z oviranostmi, ranljivimi skupinami in manjšinami;
  • to pomeni, da so opozorila na voljo v različnih jezikih, vključno z jeziki manjšin, in da so prilagojena različnim potrebam in sposobnostim uporabnikov.
Primerna prilagoditev obvestil zagotavlja, da lahko vsi prebivalci, ne glede na njihove specifične potrebe ali oviranosti, razumejo in se odzovejo na opozorila.