Poziv poslancem, da zavrnejo mandat o avtorski zakonodaji

Inštitut Digitas se je pridružil skupini prek 145 evropskih organizacij, ki so poslance Evropskega parlamenta pozvale, da glasujejo proti podelitvi mandata Odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve za trialog o direktivi o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Inštitut Digitas • 2. julij 2018

Inštitut Digitas aktivno sodeluje v prizadevanjih za reformo avtorske zakonodaje za enotni digitalni trg, ki ne bo omejevala svobode izražanja in ki ne bo uvajala spletne cenzure. Nasprotuje predlogu direktive, ki jo je na zasedanju 20. julija potrdil Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI), zlasti 11. in 13. členu.

Inštitut se je pridružil skupini preko 145 evropskih organizacij, ki so poslance Evropskega parlamenta pozvale, da glasujejo proti podelitvi mandata Odboru JURI za trialog o direktivi o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Sprejetje direktive bi lahko imelo izrazito negativne posledice, na kar so opozorili številni raziskovalci, znastveniki, umetniki, pionirji interneta, nevladne organizacije, organizacije, ki predstavljajo zagonska podjejta, knjižnice, raziskovalne centre, univerze in drugi.

Organizacije, ki nasprotujemo reformi avtorske zakonodaje, predstavljamo 9,5 % skupnega evropskega BDP in 2,5 % vseh zaposlenih. Predstavljamo zagovornike zdrave konkurence, ki nasprotujejo postavljanju vstopnih ovir prek regulacije na škodo evropskih ustvarjalcev, raziskovalcev, inovatorjev in zagonskih podjetij.

Predstavljamo zagovornike človekovih pravic in svoboščin, ki si prizadevajo za polno uživanje človekovih pravic tudi v digitalnem okolju. Zagovarjamo močna varovala za zaščito temeljnih pravic, ki bi jih neprimerna zakonodaja lahko ogrozila.

Predstavljamo skupnost znanja, ki vključuje sedanji in bodoči evropski potencial, knjižnice iz vse Evrope, uporabnike knjižnic in visokošolske izobraževalne institucije. Predstavljamo akterje, ki prihodnjim generacijam omogočajo raziskovanje in odkrivanje novih zdravil ter izboljšav za našo skupno prihodnost, ki zagotavljajo, da bodo tudi mlajše generacije lahko uživale v svobodi branja in naši skupni kulturni in duhovni dediščini.

Predstavljamo IT podjetja in specialiste (programerje in odprtokodno skupnost) iz vse Evrope, ki milijonom uporabnikov pomaga pri dostopu do interneta, uči kodiranje in predstavlja bazo programerskih podjetij, ki razvijajo nove produkte in storitve. Predlagana avtorska zakonodaja bi resno ogrozilo možnosti za izboljševanje programov in produktov, ki vsebujejo programe.

Zaradi vsega naštetega pozivamo poslance Evropskega parlamenta, da podprejo javno razpravo o direktivi in ne podelijo pogajalskega mandata odboru JURI.

Celotno pismo (PDF).