Pridružili smo se PlatformPower.eu

Sooblikujemo svet, v katerem vam bodo spletne platforme omogočale spreminjane družbe, upoštevale vašo izbiro glede spletne izkušnje in odgovarjale za svoje negativne vplive na družbo.

Inštitut Digitas • 8. april 2022

Odvzemimo moč spletnim platformam

Predstavljajte si svet, v katerem nam spletne platforme omogočajo, da spreminjamo družbo, upoštevajo našo izbiro glede spletne izkušnje in odgovarjajo za svoje negativne vplive na družbo.

❝Danes se to morda zdi utopično, a skupaj lahko takšno vizijo uresničimo.

Velike tehnološke korporacije v današnji družbi vse bolj kopičijo svojo moč. Na račun organiziranja skupnosti vzpostavljajo toksične imperije, utemeljene na škodljivih poslovnih praksah ti. kapitalizma nadzora, ki grobo posegajo v našo zasebnost in človekove pravice. Pri tem so še zlasti na udaru ranljive skupine in manjšine.

Temeljna vprašanja, na katera moramo odgovoriti, so:

 • kdo bo odločal o vlogi velikih tehnoloških korporacij v demokratični družbi, 
 • kdo bo odločal o tem, kako bomo živeli v digitalni družbi in
 • zakaj so nekateri glasovi na spletu preslišani in drugi globalno okrepljeni?

  Inštitut Digitas se je pridružil PlatformPower.eu

  Pridružite se nam.

  Za demokratičen, pravičen in odprt internet

  Naš cilj je ustvariti pogoje za demokratičen, pravičen in odprt internet za pravično družbo. Da bi ta cilj lahko uresničili, nam mora zakonodaja omogočati, da lahko:

  • IZBOLJŠAMO platforme, da bodo služile interesu ljudi: odpraviti je treba samoregulacijo platform in jih regulirati s strogimi predpisi;
  • IZBEREMO vsebino, ki jo želimo videti: uporabniki moramo imeti nadzor nad tem, kaj vidimo na spletu in ne smemo biti omejeni s komercialnimi odločitvami tehnoloških platform;
  • SPREMINJAMO družbo: vsi moramo imeti možnost prispevati k družbenim spremembam, zato je treba slišati vse glasove. Odločanje o tem, katere glasove se sliši in katerih ne, ne sme biti v rokah platform, saj bodo te vedno postavljale dobiček pred ljudi, nedemokratične vlade pa lahko zlorabijo ta pravila za utišanje svojih kritikov.