Organizirali smo pri Slovenski forum o upravljanju interneta SloIGF

Organizirali smo prvi Slovenski forum o upravljanju interneta – SloIGF 2016. Namenjen je vključujoči in odprti razpravi o javnih politikah, povezanih z internetom. Povezuje deležnike iz javne uprave, podjetij, nevladnih organizacij, tehniške in akademske skupnosti, uporabnikov interneta, mednarodnih organizacij in medijev.

Inštitut Digitas • 16. maj 2016

Inštitut Digitas je bil soorganizator prvega Slovenskega foruma o upravljanju interneta – SloIGF 2016, ki se je uvrstil med svetovne pobude, ki potekajo pod okriljem Mednarodnega foruma o upravljanju interneta (Internet Governance Forum).

Iniciativo za organizacijo forume je sprožila pobuda za vzpostavitev nacionalnega foruma za vključujočo, enakopravno in odprto razpravo o javnih politikah, povezanih z internetom. Po besedah pobude je forum odprt prostor, namenjen odpiranju razprav in identificiranju tem, skupnih širšemu krogu deležnikov iz različnih sektorjev – javne uprave, podjetij, nevladnih organizacij, tehniške in akademske skupnosti, uporabnikov interneta, mednarodnih organizacij in medijev.

Več informacij o SloIG 2016:

Partnerji SloIGF 2016

Naslovna fotografija: Ljubljana, Andrej Blatnik (ttlimages).