Nagovor stalnega odbora parlamentarne skupščine SEECP

Dr. Dušan Caf je stalnemu odboru parlamentarne skupščine Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) predstavil Dialog o upravljanju interneta v Jugovzhodni Evropi (SEEDIG). Člane je pozval, da se pridružijo in sodelujejo v dialogu za uspešnejši razvoj digitalne družbe v regiji.

Inštitut Digitas • 17. marec 2018

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, udeleženke in udeleženci današnjega sestanka stalnega odbora Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi!

Predsedujočemu stalnega odbora parlamentarne skupščine Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) g. Branku Zormanu in predsedujočemu parlamentarne skupščine SEECP dr. Milanu Brglezu se zahvaljujem za povabilo in možnost, da vam predstavim Dialog o upravljanju interneta v Jugovzhodni Evropi (SEEDIG), ki sovpada z regijo, ki jo pokriva vaš proces sodelovanja.

Dr. Brglezu se zahvaljujem tudi za njegovo osebno zavzetost in podporo prizadevanjem za večdeležniško upravljanje interneta v Sloveniji in v regiji. Kot je dejal, internet za državljane in državljanke predstavlja enega ključnih virov opolnomočenja, saj posameznike ne le pritegne iz polja nevednosti in jih opremi z informacijami, ki jih želijo in potrebujejo, temveč jim nudi tudi orodja, s katerimi se lahko organizirajo za demokratično uveljavitev družbenih sprememb.

Internet ponuja neizmerne priložnosti za gospodarski in družbeni razvoj, a hkrati skriva velike pasti, ki ogrožajo človekove pravice, varnost in demokracijo. 

Kompleksne izzive, ki jih naslavljajo različne veje oblasti, meddržavne in mednarodne organizacije, podjetja, civilna družba, tehniška skupnost in akademska sfera pri upravljanjem interneta v dobrobit vseh zahteva sodelovanje vseh omenjenih deležnikov. 

Skozi razvoj interneta se je uveljavil model večdeležniškega upravljanja, ki ima tri komponente — infrastrukturno, institucionalno in človeško:

  • odprta infrastruktura, katere razvoj poganjajo inovacije, 
  • decentralizirano institucionalno upravljanje, in
  • odprt in vključujoč proces sodelovanja med deležniki.

Pri upravljanju interneta, ki je globalno porazdeljeno omrežje, je večdeležniški model široko sprejet kot optimalen način za oblikovanje politik in sprejemanje odločitev. Tovrstni pristopi so se uveljavili in so sprejeta mednarodna norma tudi na drugih področjih, kjer se uporabljajo pri sprejemanju deklaracij, resolucij in v dnevnih praksah številnih regionalnih in mednarodnih organizacij oz. procesov.

Model veždeležniškega sodelovanja ni en sam. Gre za vrsto orodij in praks, ki imajo skupno značilnost: posamezniki in organizacije iz različnih področij sodelujejo, da bi izmenjali ideje ali oblikovali konsenzualno politiko.

Večdeležniško oblikovanje politik in sprejemanje odločitev je odgovorno, trajnostno in predvsem uspešno. Boljši kot so prispevki deležnikov in bolj kot je proces vključujoč, boljši so rezultati in njihova implementacija.

V Jugovzhodni Evropi se ta proces odvija v okviru Dialoga o upravljanju interneta — SEEDIG, ki je osrednja in najpomembnejša regionalna pobuda za upravljanje interneta. S svojimi aktivnostmi in inovativnimi pristopi je tudi ena najprodornejših v mednarodnem prostoru. Poleg letnih srečanj izvajamo celoletne aktivnosti, pri katerih spremljamo razvoj v regiji, spodbujamo procese sodelovanja na nacionalni ravni in v regiji. Razvijamo mlade talente v okviru naše šole, uredniške ekipe in programa pripravništva. Sodelujoči v teh programih se seznanijo z osnovami upravljanja interneta in z najaktualnejšimi temami in izziva interneta. Omogočamo pa jim tudi spoznavanje večdelžniškega modela upravljanja interneta v praksi in sodelovanje v nacionalnih, regionalnih in mednarodnih procesih.

SEEDIG je bil ustanovljen leta 2014 kot regionalna pobuda mednarodnega foruma o upravljanju interneta. Njegovo delovanje podpirajo vplivne medvladne in mednarodne organizacije, med njimi:

  • Evropska komisija.
  • Svet Evrope, 
  • sekretariat mednarodnega foruma o upravljanju interneta (angl. Internet Governance Forum—IGF), ki deluje pod okriljem Združenih narodov, 
  • največja nevladna organizacija na področju interneta —Internet Society, 
  • Organizacija za dodeljevanje spletnih imen in številk (ICANN), 
  • Organizacija za dodeljevanje IP naslovov v Evropi RIPE NCC in
  • DiploFoundation. 

Letos smo partnerstvo okrepili s podporo evropske industrije, med drugim z Evropskim združenjem operaterjev telekomunikacijskih omrežij (ETNO), ki ima vplivne člane iz naše regije. Za sodelovanje se dogovarjamo tudi z drugimi evropskimi in mednarodnimi združenji.

Naše delovanje podpirajo številne regionalne organizacije, med njimi nacionalni regulatorji elektronskih komunikacij, akademska in raziskovalna omrežja, pristojna ministrstva in podjetja.

Letos smo partnerstvo vzpostavili tudi s Strateškim forumom Bled, ki prav tako vse pogosteje naslavlja izzive digitalne družbe.

SEEDIG organizira letna srečanja, ki so bila doslej v Sofiji, Beogradu in na Ohridu. Letošnji dvodnevni forum bo 23. in 24. maja v Ljubljani. 

Na njem bomo obravnavali digitalne politike in regionalno sodelovanje v Jugovzhodni Evropi, izzive prihodnosti, kibernetsko varnost in hibridne grožnje. Naslovili bomo nevtralnost spletnih platform, tehnologije, ki poganjajo digitalno gospodarstvo in družbo, digitalne pravice in digitalne veščine.

Vsebine, o katerih bomo razpravljali v Ljubljani, se oblikujejo v procesu sodelovanja med deležniki, ki poteka od oktobra do maja. Na ta način smo izbrali najbolj aktualne teme, ki smo jih uvrstili v program. Sedaj pa skupine, sestavljene iz različnih deležnikov, oblikujejo podrobnejše vsebine in identificirajo sogovornike.

Razprave bodo imele močan regionalni poudarek. Osredotočene bodo na priložnosti, izzive, dobre prakse in akcijske načrte v regiji na posameznih področjih digitalnih politik. Posebej bi izpostavil uvodni del foruma, v katerem želimo na visoki ravni nasloviti digitalno agendo v Jugovzhodni Evropi ter pomen regionalnega sodelovanja na tem področju. Želimo si, da bi se razprave udeležili tudi predstavniki iz vaših vrst.

Prav tako bi izpostavil kibernetsko varnost, kjer govorimo o hibridnih izzivih. Platforme, za katere, smo mislili, da ustvarjajo neizmerne priložnosti, predstavljajo tudi naraščajočo nevarnost za svobodo izražanja, svobodo medijev in demokracijo. Vplivajo lahko na izide volitev in sprožajo nasilje ter vojne. Razprave o teh izzivih ne smejo ostati le v krogu politike in korporacij, ampak se lahko z njimi uspešno soočimo le v večdeležniškem dialogu. 

Med udeleženci regionalnega dialoga o upravljanju interneta maja v Ljubljani želimo in pričakujemo visoke uradnike, predstavnike vlad in poslance iz regije, predstavnike mednarodnih organizacij, gospodarstva, nacionalnih regulatorjev, akademske skupnosti in nevladnih organizacij. 

Spoštovane poslanke in poslanci, vabim vas, da se nam tudi vi pridružite in sodelujete v dialogu za uspešnejši razvoj digitalne družbe v regiji.

Želim vam uspešno srečanje in prijetno bivanje na Bledu.

Dr. Dušan Caf

Član izvršnega odbora SEEDIG