Mnenje o predlogu Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Forum za digitalno družbo in Inštitut Digitas sta se v mnenju kritično opredelila do predpostavk, na katerih je bil pripravljen predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, in do predlaganih ukrepov.

Inštitut Digitas • Januar 2022

Naslovna fotografija: SHVETS production (Pexels).