Mednarodni posvet »Dostopne komunikacije za gluhe in naglušne«

Inštitut Digitas in Hrvaška zveza gluhih in naglušnih organizirata mednarodni posvet »Dostopne komunikacije za gluhe in naglušne«, s katerim obeležujeta mednarodni dan evropske številke za klic v sili 112.

Inštitut Digitas • 6. februar 2022

Inštitut Digitas in Hrvaška zveza gluhih in naglušnih organizirata mednarodni posvet »Dostopne komunikacije za gluhe in naglušne«. Posvet bo potekal pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Hrvaške Zorana Milanovića in Varuhinje pravic oseb z invalidnostmi Anke Slonjšak.

Na posvetu bodo vodilni mednarodni strokovnjaki spregovorili o dostopnosti komunikacij za gluhe in naglušne, s posebnim poudarkom na dostopnosti enotne evropske številke za klic v sili 112. Predstavili bodo zakonodajo in standarde ter dobre prakse in izkušnje pri uporabi storitev spletnih in posredovalnih video klicev. Te storitve gluhim in naglušnim omogočajo komuniciranje s slišečimi osebami, komuniciranje v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, zasebnih zdravstvenih ordinacijah, ustanovah za varstvo duševnega zdravja, pri opravljanju finančnih, upravnih in drugih storitev ter v različnih drugih okoliščinah. Za gluhe in naglušne pa je še zlasti pomemben dostop do enotne evropske številke za klic v sili 112.

Z mednarodnim posvetom 11. februarja organizatorja obeležujeta evropski dan številke za klic v sili 112, ki ga je razglasila Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom 11. februarja 2009 (op. 11.2.).

Z brezplačnim klicem na številko 112 v kateri koli državi članici Evropske unije lahko zaprosimo za pomoč pri reševalnih službah (policija, gasilci, nujna medicinska pomoč). Klic na številko 112 pa predstavlja poseben izziv za predstavnike gluhih in naglušnih, saj v številnih evropskih državah gluhi in naglušni še zmeraj nimajo zagotovljenega enakopravnega dostopa do klicev na številko 112. V Sloveniji je številka zanje zaenkrat dostopna le prek SMS-a.

Inštitut Digitas zato z mednarodnimi partnerji sodeluje pri razvoju digitalnih storitev, ki gluhim in naglušnim omogočajo dostop do klicev na številko 112 in drugih storitev.