Mednarodna konferenca »Dostopna prihodnost«

Dr. Dušan Caf je sodeloval na mednarodni konferenci »Dostopna prihodnost« v Zagrebu v organizaciji Hrvaške regulatorne agencije za omrežne dejavnosti, na kateri je predstavil rezultate evropskega pregleda dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter primere dobrih praks.

Inštitut Digitas • 14. junij 2022

V digitalni družbi je pomembno vsem omogočiti dostop do storitev, vsebin in informacij, so poudarili na konferenci, to pa je mogoče le z usklajenim delovanjem.

V Zagrebu je 14. junija potekala mednarodna konferenca z naslovom »Dostopna prihodnost« na temo oseb z invalidnostmi v sodobni (digitalni) družbi v organizaciji Hrvaške regulatorne agencije za omrežne dejavnosti (HAKOM). Namen konference je bil izmenjati izkušnje in ideje o izboljšanju dostopnosti za osebe z invalidnostmi na trgih, ki jih regulira HAKOM kot nacionalni regulator za elektronske komunikacije in železniške ter poštne storitve, pa tudi na splošno poiskati modele, kako posamezne rešitve lahko izboljšajo dostopnost izven okvirov omenjenih trgov. Konferenca je želela tudi ozavestiti družbo o skupni težnji po univerzalnih rešitvah in opozoriti, da je tehnologija v mnogih primerih rešitev za številne izzive, s katerimi se srečujejo osebe z invalidnostmi. Ena temeljnih nalog HAKOM-a je varovanje interesov vseh uporabnikov (potrošnikov), kamor sodijo tudi ranljive skupine potrošnikov, med katere sodijo tudi osebe z invalidnostmi. V digitalni družbi je pomembno vsem omogočiti dostop do storitev, vsebin in informacij nasploh, zato HAKOM del svojih aktivnosti varstva potrošnikov izvaja v sodelovanju z akademsko skupnostjo in združenji civilne družbe, da bi dosegli večjo dostopnost za ljudi z invalidnosti v vedno bolj digitalizirani družbi. Ena od prioritet HAKOM-a je oblikovanje okvira za čim bolj dostopne storitve na področju elektronskih komunikacij, potniškega železniškega prometa in poštnih storitev, vendar vedno na podlagi vključevanja oseb z invalidnostmi in znanstvenega pristopa pri reševanju teh izzivov.

Konference so se udeležili predstavniki invalidskih društev, predstavniki Mednarodne zveze za telekomunikacije (ITU), predstavniki evropskih regulatornih organov na področju elektronskih komunikacij, profesorji Fakultete za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu, profesorji Tehniške fakultete Univerze na Reki, strokovnjaki za tehnologijo in standardizacijo, predstavniki ministrstev in operaterji trga elektronskih komunikacijskih storitev. Konferenca je bila tudi priložnost za krepitev regionalnega sodelovanja nacionalnih regulatornih organov Jugovzhodne Evrope, udeleženci pa so imeli priložnost spoznati specifične probleme oseb z invalidnostmi ter spoznati nove tehnologije in načrte za prihodnje dostopne rešitve.

Naslovna fotografija: Davor Puklavec/PIXSELL.