Inštitut Digitas sodeluje v digitalni koaliciji Partner2Connect

Sooblikujemo svet, v katerem vam bodo spletne platforme omogočale spreminjane družbe, upoštevale vašo izbiro glede spletne izkušnje in odgovarjale za svoje negativne vplive na družbo.

Inštitut Digitas • 26. november 2021

Inštitut Digitas je član Digitalne koalicije Partner2Connect pri Mednarodni zvezi za telekomunikacije (ITU). To je večdeležniško zavezništvo, ki si prizadeva za spodbujanje povezljivosti v skupnostih, ki jih je najtežje povezati, kot so najmanj razvite države, neobalne države v razvoju in majhne otoške države v razvoju.

Koalicija meni, da je napredek mogoče doseči le s pristopom, ki temelji na večdeležniškem partnerskem sodelovanju, in da je za doseganje univerzalne povezljivosti bistveno neposredno sodelovanje vlad, oblikovalcev politik in regulatorne skupnosti.

Digitalno koalicijo je ustanovil ITU v tesnem sodelovanju z Uradom odposlanca generalnega sekretarja za tehnologijo in v skladu z načrtom generalnega sekretarja Združenih narodov (ZN) za digitalno sodelovanje. Člani koalicije so vlade, zasebni sektor (vključno s človekoljubnimi organizacijami), agencije ZN in druge mednarodne ali regionalne organizacije (vključno z multilateralnimi razvojnimi bankami), civilna družba in mladinske skupine.

Naslovna fotografija: Ganta Srinivas (Pexels).