Gostili smo regionalno konferenco SEEDIG

Inštitut Digitas je 23. in 24. maja v Ljubljani gostil mednarodno konferenco »Dialog o upravljanju interneta v Jugovzhodni Evropi – SEEDIG 2018«. Dan prej je gostil tudi šolo upravljanja interneta za mlade in program štipendistov SEEDIG. Konference se je udeležilo preko 120 udeležencev iz 27 držav.

Inštitut Digitas • 25. maj 2018

V Ljubljani smo od 23. in 24. maja gostili mednarodno konferenco »Dialog o upravljanju interneta v Jugovzhodni Evropi – SEEDIG 2018«. Dan pred začetkom dogodka sta potekala mladinska šola in program štipendistov SEEDIG. Konference se je udeležilo preko 120 udeležencev iz 27 držav. Med udeleženci so bili predstavniki različnih vej oblasti, meddržavnih in mednarodnih organizacij, podjetij, civilne družbe, tehniške skupnosti in akademske sfere. Razpravljali so o izzivih digitalne družbe in digitalne transformacije v regiji.

Srečanje se je začelo s panelom na visoki ravni, ki so se ga udeležili predstavniki Evropskega parlamenta, parlamentov iz regije, mednarodne organizacije Internet Society (ISOC), Organizacije za dodeljevanje spletnih imen in številk (ICANN), podjetij in nevladnih organizacij. V nadaljevanju so udeleženci sodelovali v razpravah in izmenjevali poglede o digitalizaciji, digitalnih veščinah, nevtralnosti interneta, digitalnih pravicah in svoboščinah, kibernetski varnosti, digitalnem gospodarstvu in letos osrednji temi upravljanja interneta: varstvu podatkov in evropski Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR).

Več informacij o SEEDIG 2018:

Organizatorji, partnerji in sponzorji