Evropski pregled dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij

Dr. Dušan Caf je kot svetovalec ITU pripravil evropski pregled dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Poročilo predstavlja pregled zakonodaje, politik in zmogljivosti za izvedbo politik.

Inštitut Digitas • 24. marec 2021

Dr. Dušan Caf je kot svetovalec Mednarodne zveze za telekomunikacije (ITU), specializirane agencije Združenih narodov za informacijske in komunikacijske tehnologije, pripravil pregled digitalne dostopnosti v 46 državah evropske regije ITU. Poročilo predstavlja pregled zakonodaje, politik in zmogljivosti za izvedbo politik. Pregled je bil izveden med pandemijo covida-19, ki je okrepila zavedanje o pomenu digitalne dostopnosti. Poročilo je podlaga za izdelavo orodij za svetovanje državam članicam ITU, podjetjem in drugim deležnikom pri zagotavljanju digitalne dostopnosti.

The ICT accessibility assessment for the Europe region was launched in the midst of the Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, which has reinforced the importance of ICT accessibility. It has been designed to provide ITU members and stakeholders from the ITU Europe region with a holistic view of ICT accessibility requirements, the implementation status of ICT accessibility laws, regulations, policies and institutional frameworks, and with good practices and recommendations.