Naše raziskovalno delo je osredotočene na področje digitalne dostopnosti, ki vključuje:

  • dostopnost informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
  • dostopnost elektronskih komunikacijskih storitev in
  • dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev.

Prizadevamo si za izboljšanje vključenosti in sodelovanja oseb z okvarami sluha in vida v družbi, kar je še zlasti pomembno v izrednih razmerah, kot je pandemija COVID-19, ki je poglobila družbene razlike in socialno izključenost ranljivih skupin.

Razvijamo metodologije in orodja, s katerimi posameznikom in organizacijam pomagamo izboljševati dostopnost do informacij in komunikacij, spletnih strani, avdiovizualnih medijskih storitev in do kulturnih dobrin ter kulturne dediščine.

Ukvarjamo se z razvojem in testiranjem informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki vključujejo oddaljeno video tolmačenje, storitve posredovanja video klicev in druge storitve za osebe z okvarami sluha in vida.

Vzpostavili smo mednarodno platformo za razvoj, testiranje in uporabo rešitev IKT. V okviru platforme skušamo izboljšati razumevanje funkcionalnih zahtev IKT rešitev, zlasti vezanih na digitalno dostopnost, pa tudi na varnost in zasebnost, ter regulatornih zahtev, da bi izboljšali vključenost oseb z okvarami sluha in vida.