Omogočimo vključujoče vajeništvo na daljavo za mlade z oviranostmi

Projekt QSA4Disability, financiran v okviru programa Erasmus+, ponuja inovativno rešitev za spodbujanje vajeništva na daljavo za mlade z oviranostmi.

Inštitut Digitas • 5. junij 2024

Projekt QSA4Disability – Standard kakovosti za vajeništvo na daljavo za osebe z oviranostmi –, financiran v okviru programa Erasmus+, razvija inovativni pristop za spodbujanje vključujočega vajeništva na daljavo za mlade gluhe in naglušne udeležence srednjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Cilj projekta je ustvariti priložnosti za enakopravno vključitev v izobraževalni sistem in na trg dela, s poudarkom na:

  • odpravljanju ovir, ki otežujejo dostop do vajeništva na daljavo za mlade, ki so gluhi ali naglušni,
  • ustvarjanju vključujočega okolja, ki spodbuja enakost in enake možnosti za vse,
  • izboljšanju zaposlitvenih možnosti, s pridobivanjem veščin in izkušenj, ki jih mladi potrebujejo za uspešno kariero,
  • rušenju predsodkov, tako da podjetja in organizacije prepoznajo potencial gluhih in naglušnih vajencev.

Ciljne skupine:

  • gluhi in naglušni vajenci (14-18 let),
  • EU podjetja,
  • EU organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Novice #1

Predstavitev project

Konzorcij sestavlja 8 partnerjev iz 8 evropskih držav: