Okrogla miza: Dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev

Sodelovali smo na okrogli mizi o dostopnosti avdiovizualnih medijskih storitev v organizaciji Združenja društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Inštitut Digitas • 29. september 2022

Dr. Dušan Caf je sodeloval na okrogli mizi z naslovom »Dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev – Z dostopnostjo do bolj vključujoče družbe«, ki jo je v četrtek, 29. 9. 2022, v ljubljanski Cukrarni organizirala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS).

Z dostopnostjo do bolj vključujoče družbe.

Na dogodku so kot razpravljavci sodelovali: generalni direktor in vodja oddelka za dostopnost RTV Slovenija, vodja razvoja vsebin pri Pro Plusu, predstavnika Ministrstva za kulturo in Službe vlade za digitalno preobrazbo, predstavnika Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS in Sveta za elektronske komunikacije RS, vodja Laboratorija za podatkovne tehnologije Fakultete za računalništvo in informatiko, strokovnjak za digitalne politike in direktor Inštituta Digitas, predstavnik referenčnega visoko tehnološkega podjetja ter predstavniki uporabnikov – oseb z izgubo sluha, prisotne pa sta prek video povezave nagovorila tudi vodja programov dostopnosti pri Googlu in ena vodilnih strokovnjakinj za tehnologije dostopnosti z Univerze v Barceloni.

Sodelujoči so uvodoma ocenili stanje dostopnosti avdiovizualnih medijskih storitev (AVMS) v Sloveniji, predvsem TV programov, v luči izvajanja Zakona o o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) in potenciala, ki ga sodobne tehnologije, npr. avtomatska prepoznava govora, ponujajo za večjo dostopnost vsebin. Te tehnologije omogočajo sprotno avtomatsko podnaslavljanje slovenskih video vsebin s slovenskimi podnapisi, uporabo digitalnih asistentov in glasovnih ukazov. Dr. Dušan Caf je v uvodnem delu predstavil stanje dostopnosti AVMS drugod po Evropi in izpostavil primere dobrih praks iz Evropskega pregleda dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

V drugem delu okrogle mize se je v razpravo vključilo večje število uporabnikov z izgubo sluha oziroma vida, ki so si bili enotni, da si zaslužijo enakopraven dostop do medijskih vsebin in da ne želijo čakati na brezhibno avtomatsko prepoznavo govora in strojno sprotno podnaslavljanje. Dr. Dušan Caf je v tem delu predstavil dobre prakse oblikovanja uporabniških zahtev in standardov dostopnosti. Kot najustreznejši pristop je izpostavil vzpostavitev večdeležniške ekspertne skupine.

Na podlagi zaključkov razprave na okrogli mizi bo ZDGNS Ministrstvu za kulturo predlagala vzpostavitev večdeležniške ekspertne skupine za pripravo priporočil in standardov kakovosti za dostopnost AVMS s predstavniki odločevalcev, regulatorja, medijskih ponudnikov, internetnih operaterjev, stroke in uporabnikov.