Pišemo o digitalni družbi

Digitalna dostopnost | digitalne pravice in svoboščine | digitalne politike in regulacija

Dialog  o  upravljanju  interneta v  JV  Evropi  –  SEEDIG  2018

Dialog o upravljanju interneta v JV Evropi – SEEDIG 2018

Ljubljana, 16. maja – V Ljubljani bomo prihodnji teden 23. in 24. maja gostili mednarodno konferenco »Dialog o upravljanju interneta v Jugovzhodni Evropi – SEEDIG 2018«. Pričakujemo udeležence iz več kot petindvajsetih držav. Predstavniki različnih vej oblasti, meddržavnih in mednarodnih organizacij, podjetij, civilne družbe, tehniške skupnosti in akademske sfere bodo razpravljali o izzivih digitalne družbeRead more about Dialog o upravljanju interneta v JV Evropi – SEEDIG 2018[…]

Prek 145 organizacij poziva Svet EU, da ne hiti z reformo avtorske zakonodaje

Prek 145 organizacij poziva Svet EU, da ne hiti z reformo avtorske zakonodaje

Ljubljana, 26. aprila — Prek 145 organizacij, ki predstavljajo širok spekter deležnikov, se je združilo v pozivu veleposlanikom držav članic EU, ki bodo razpravljali o reformi avtorske zakonodaje, da bolgarskemu predsedstvu ne podelijo mandata za pogajanje z Evropskim parlamentom. Prek 145 organizacij (celotni seznam) je 26. aprila poslalo odprto pismo (pdf) o reformi avtorske zakonodaje EU veleposlanikomRead more about Prek 145 organizacij poziva Svet EU, da ne hiti z reformo avtorske zakonodaje[…]

Za boljšo dostopnost do programskih vsebin RTV Slovenija

Za boljšo dostopnost do programskih vsebin RTV Slovenija

Ljubljana, 6. oktobra — V Inštitutu Digitas smo se odzvali na tematsko konferenco Programskega sveta RTV Slovenija o dostopnosti programskih vsebin za invalide. RTV Slovenija je v desetih letih veliko naredila za boljšo dostopnost programskih vsebin, a pred njo so kljub temu številni in zahtevni izzivi. Po našem mnenju bi morala uvajati tehnologije, ki omogočajoRead more about Za boljšo dostopnost do programskih vsebin RTV Slovenija[…]

Novela zakona o elektronskih komunikacijah ne rešuje ključnih problemov regulacije

Novela zakona o elektronskih komunikacijah ne rešuje ključnih problemov regulacije

Ljubljana, 20. septembra — Zaključila se je javna obravnava novele zakona o elektronskih komunikacijah, ki zamuja že eno leto. Pristojno ministrstvo pri pripravi novele kljub temu ni upoštevalo številnih pripomb strokovne in zainteresirane javnosti, ki jih je prejelo v dveh letih. Upoštevalo ni niti poziva resornega državnozborskega odbora, da naj v zakonu ustrezneje uredi sodelovanjeRead more about Novela zakona o elektronskih komunikacijah ne rešuje ključnih problemov regulacije[…]

Sprejete evropske smernice o internetni nevtralnosti

Sprejete evropske smernice o internetni nevtralnosti

Ljubljana, 31. avgusta — Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Berec) je več mesecev po sprejetju evropske uredbe objavil smernice, ki podrobneje urejajo izvajanja določil o internetni nevtralnosti. Po mnenju nevladnih organizacij gre za pomembno zmago. Njihova večletna vztrajnost in izjemna angažiranost v zadnjem letu se je poplačala. Pomembno vlogo so imele skozi celoten zakonodajniRead more about Sprejete evropske smernice o internetni nevtralnosti[…]

Slovenske izkušnje z internetno nevtralnostjo so pomembne za Evropo

Slovenske izkušnje z internetno nevtralnostjo so pomembne za Evropo

Ljubljana, 2. avgusta — V Bruslju so se zbrali telekomunikacijski regulatorji iz cele Evrope z nalogo, da analizirajo odzive na njihovo javno posvetovanje o internetni nevtralnosti. V javnem posvetovanju je sodeloval tudi Inštitut Digitas. Njegovo mnenje so podprle nevladne organizacije, podjetja in posamezniki, ki so prepričani, da je bila za slovenske potrošnike in uporabnike terRead more about Slovenske izkušnje z internetno nevtralnostjo so pomembne za Evropo[…]