Pišemo o digitalni družbi

Digitalna dostopnost | digitalne pravice in svoboščine | digitalne politike in regulacija

Dialog  o  upravljanju  interneta v  JV  Evropi  –  SEEDIG  2018

Dialog o upravljanju interneta v JV Evropi – SEEDIG 2018

Ljubljana, 16. maja – V Ljubljani bomo prihodnji teden 23. in 24. maja gostili mednarodno konferenco »Dialog o upravljanju interneta v Jugovzhodni Evropi – SEEDIG 2018«. Pričakujemo udeležence iz več kot petindvajsetih držav. Predstavniki različnih vej oblasti, meddržavnih in mednarodnih organizacij, podjetij, civilne družbe, tehniške skupnosti in akademske sfere bodo razpravljali o izzivih digitalne družbeRead more about Dialog o upravljanju interneta v JV Evropi – SEEDIG 2018[…]