Pišemo o digitalni družbi

Digitalna dostopnost | digitalne pravice in svoboščine | digitalne politike in regulacija

Za boljšo dostopnost do programskih vsebin RTV Slovenija

Za boljšo dostopnost do programskih vsebin RTV Slovenija

Ljubljana, 6. oktobra — V Inštitutu Digitas smo se odzvali na tematsko konferenco Programskega sveta RTV Slovenija o dostopnosti programskih vsebin za invalide. RTV Slovenija je v desetih letih veliko naredila za boljšo dostopnost programskih vsebin, a pred njo so kljub temu številni in zahtevni izzivi. Po našem mnenju bi morala uvajati tehnologije, ki omogočajoRead more about Za boljšo dostopnost do programskih vsebin RTV Slovenija[…]