Pišemo o digitalni družbi

Digitalna dostopnost | digitalne pravice in svoboščine | digitalne politike in regulacija

Novela zakona o elektronskih komunikacijah ne rešuje ključnih problemov regulacije

Novela zakona o elektronskih komunikacijah ne rešuje ključnih problemov regulacije

Ljubljana, 20. septembra — Zaključila se je javna obravnava novele zakona o elektronskih komunikacijah, ki zamuja že eno leto. Pristojno ministrstvo pri pripravi novele kljub temu ni upoštevalo številnih pripomb strokovne in zainteresirane javnosti, ki jih je prejelo v dveh letih. Upoštevalo ni niti poziva resornega državnozborskega odbora, da naj v zakonu ustrezneje uredi sodelovanjeRead more about Novela zakona o elektronskih komunikacijah ne rešuje ključnih problemov regulacije[…]